C9300-NM-8X

SKU:
C9300-NM-8X
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module

Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP