C9300X-NM-2C

SKU:
C9300X-NM-2C
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9300X-NM-2C Catalyst 9300 2 x 100G/40G dual rate QSFP Network Module
Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP