C9400-PWR-3200AC

SKU:
C9400-PWR-3200AC
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9400-PWR-3200AC/2 Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply
Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP