C9410R

SKU:
C9410R
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis C9410R
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Core Cisco Catalyst C9410 Series 10 slot chassis C9410R need to be ordered with configured accessories

✅Lựa chọn Core Switch Cisco 9400 khác cho doanh nghiệp bạn

Core Switch Cisco Catalyst 9400
C9404R C9400-LC-48T
C9407R C9400-LC-24XS
C9410R C9400-LC-24S
C9400-SUP-1 C9400-LC-48S
C9400-SUP-1/2 C9400-PWR-3200AC
C9400-SUP-1XL C9400-PWR-2100AC 
C9400-SUP-1XL/2 C9410R-96U-BNDL-A
C9400-SUP-1XL-Y C9410R-96U-BNDL-E
C9400-SUP-1XL-Y/2 C9407R-96U-BNDL-E
C9404R-48U-BNDL-A C9407R-96U-BNDL-A

Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP