C9600-PWR-2KWAC

SKU:
C9600-PWR-2KWAC
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9600-PWR-2KWAC Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9600-PWR-2KWAC Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply

✅ Lựa chọn cấu hình line cạc và card điều khiển giám sát cho Core Switch Cisco 9600 Series

Catalyst 9600
Cisco C9606R C9600-SUP-1
C9600-LC-48TX C9600-LC-48YL
C9600-LC-48S C9600-LC-24C
C9600-PWR-2KWAC C9600-PWR-2KWDC
Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP