C9K-PWR-930WDC-R/2

SKU:
C9K-PWR-930WDC-R/2
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9K-PWR-930WDC-R/2 Cisco 930W DC Config 4 Power Supply front to back cooling
Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP