Cisco C9200-48P-E

Cisco C9200-48P-E 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9200-48P-E
Mô tả ngắn
Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco Switch C9200-48P-E Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials

Model: C9200-48P-E - Cisco Switch Catalyst 9200
Detail: Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials
Switch Cisco C9200-48P-E Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials
Sản phẩm bạn quan tâm