Cisco C9200L-24P-4X-E

Cisco C9200L-24P-4X-E 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9200L-24P-4X-E
Mô tả ngắn
Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink, Network Essentials

Model: C9200L-24P-4X-E - Cisco Switch Catalyst 9200
Detail: Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
Switch Cisco C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink, Network Essentials
Sản phẩm bạn quan tâm