Cisco C9200L-48T-4X-A

Cisco C9200L-48T-4X-A 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9200L-48T-4X-A
Mô tả ngắn
Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink, Network Advantage

Model: C9200L-48T-4X-A - Cisco Switch Catalyst 9200
Detail: Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
Switch Cisco C9200L-48T-4X-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink, Network Advantage
Sản phẩm bạn quan tâm