Cisco C9300-48P-A

Cisco C9300-48P-A 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9300-48P-A
Mô tả ngắn
Cisco Switch Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco Switch Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage

Model: C9300-48P-A - Cisco Switch Catalyst 9300
Detail: Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage
List Price: US$10,030.00
Switch Cisco C9300-48P-A Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage
Sản phẩm bạn quan tâm