Cisco C9300-48T-A

Cisco C9300-48T-A 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9300-48T-A
Mô tả ngắn
Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage

Model: C9300-48T-A - Cisco Switch Catalyst 9300
Detail: Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage
List Price: US$8,385.00
Switch Cisco C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage
Sản phẩm bạn quan tâm