Cisco C9300-48T-E

Cisco C9300-48T-E 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9300-48T-E
Mô tả ngắn
Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials

Model: C9300-48T-E - Cisco Switch Catalyst 9300
Detail: Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials
List Price: US$8,495.00
Switch Cisco C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials
Sản phẩm bạn quan tâm