Cisco C9300-48U-A

SKU:
C9300-48U-A
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9300-48U-A Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage

Model: C9300-48U-A - Cisco Switch Catalyst 9300
Detail: Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage
List Price: US$11,050.00

Switch Cisco C9300-48U-A Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage

Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP