Cisco C9300-48U-A

Cisco C9300-48U-A 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9300-48U-A
Mô tả ngắn
Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9300-48U-A Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage

Model: C9300-48U-A - Cisco Switch Catalyst 9300
Detail: Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage
List Price: US$11,050.00

Switch Cisco C9300-48U-A Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage

Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco C9200-24T-E

P/N: C9200-24T-E
$1-$2,480

Cisco C9200-24P-E

P/N: C9200-24P-E
$1-$3,080