Cisco C9500-48Y4C-E

SKU:
C9500-48Y4C-E
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License,
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9500-48Y4C-E Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License 

Model: C9500-48Y4C-E - Cisco Switch Catalyst 9500
Detail: Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License, 
List Price: US$23,500.00
Switch Cisco C9500-48Y4C-E Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License,
Sản phẩm bạn quan tâm

C9500-24Y4C-E

SKU: C9500-24Y4C-E

C9500-24Y4C-A

SKU: C9500-24Y4C-A