Cisco C9500-48Y4C-E

Cisco C9500-48Y4C-E 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9500-48Y4C-E
Mô tả ngắn
Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License,
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9500-48Y4C-E Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License 

Model: C9500-48Y4C-E - Cisco Switch Catalyst 9500
Detail: Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License, 
List Price: US$23,500.00
Switch Cisco C9500-48Y4C-E Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License,
Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco C9200-24T-E

P/N: C9200-24T-E
$1-$2,480

Cisco C9200-24P-E

P/N: C9200-24P-E
$1-$3,080