PWR-C5-125WAC

SKU:
PWR-C5-125WAC
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
Thông số kỹ thuật sản phẩm

PWR-C5-125WAC/2 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply

Mã nguồn Power supplies Mô tả
PWR-C5-125WAC 125W AC Config 5 Power Supply
PWR-C5-125WAC/2 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply
Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP