STACK-T1-50CM

SKU:
STACK-T1-50CM
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco StackWise-480 50cm stacking cable for Cisco Catalyst 3850 9300 series switch
Thông số kỹ thuật sản phẩm

STACK-T1-50CM Cisco StackWise-480 50cm stacking cable for Cisco Catalyst 3850 9300 series switch

Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP