N9K-C9504

SKU:
N9K-C9504
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
N9K-C9504 Nexus 9504 Chassis with 4 line card slots
Sản phẩm bạn quan tâm

N9K-C92300YC

SKU: N9K-C92300YC

N9K-C93216TC-FX2

SKU: N9K-C93216TC-FX2