N9K-C9504-B3

SKU:
N9K-C9504-B3
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
N9K-C9504-B3 Cisco Nexus 9504 Chassis Bundle with 1 Sup, 3 PS, 2 SC, 4 FM, 3 FT
Sản phẩm bạn quan tâm

N9K-C92300YC

SKU: N9K-C92300YC

N9K-C93216TC-FX2

SKU: N9K-C93216TC-FX2