Switch Cisco WS-C2960-24TT

SKU:
WS-C2960-24TT-L
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Switch Cisco WS-C2960-24TT
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco WS-C2960-24TT 24 Ethernet 10/100 ports and 2 10/100/1000 TX uplinks

 Switch Cisco Bussiness
Switch Cisco 2960X Switch Cisco 9300
Switch Cisco 2960L Switch Cisco 3560
Switch mạng Cisco Switch Cisco 3650
Switch Cisco 1000 Switch Cisco 3850
Sản phẩm bạn quan tâm

CBW143ACM-S-EU

SKU: CBW143ACM-S-EU

CBW142ACM-S-EU

SKU: CBW142ACM-S-EU