Switch Cisco WS-C2960-24TT

Switch Cisco WS-C2960-24TT 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
WS-C2960-24TT-L
Mô tả ngắn
Switch Cisco WS-C2960-24TT 24 Ethernet 10/100 ports and 2 10/100/1000 TX uplinks
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco WS-C2960-24TT 24 Ethernet 10/100 ports and 2 10/100/1000 TX uplinks

Sản phẩm bạn quan tâm

C1000-24T-4G-L

P/N: C1000-24T-4G-L
$1-$1,270

C1000-24T-4X-L

P/N: C1000-24T-4X-L
$1-$2,774