Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper, EX2200, EX2300, EX3300, EX3400, EX4200, EX4300, EX4400, EX4500, EX4600, EX4650, EX9200, EX9250, QFX5100, QFX5200 chính hãng

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX series chính hãng chất lượng cao giá luôn luôn tốt cho dự án như dòng EX2200, EX2300, EX3300, EX3400, EX4200, EX4300, EX4550, EX4600, EX4650, EX9200, EX9250 Series là giải pháp chuyển mạch switch layer 2, switch layer 3 Juniper phục vụ cho một loạt các mạng từ các văn phòng doanh nghiệp hội tụ chi nhánh, trung tâm dữ liệu, trường học, hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai.

EX9250
EX9200
Port Cổng 24 x 100GbE, 36 x 40GbE, 144 x 10GbE Port Cổng 40 x 100GbE, 480 x 10GbE, 440 x 1GbE
Thiết kế cấu hình 1 or 3 RU Thiết kế cấu hình 5, 8, or 16 RU
Switch Capacity 4.8 Tbps, 2.4 Tbps per slot Switch Capacity 13.2 Tbps
MAC Addresses 1 million MAC Addresses 1 million
Fabric EVPN-VXLAN, MC-LAG, ESI-LAG Fabric EVPN-VXLAN, MC-LAG, ESI-LAG
 
EX4600
Port Cổng 24 x 1/10GbE and 4 QSFP+ 40GbE plus expansion slots Port Cổng 48 x 10/25GbE and 8 x 40/100GbE uplinks
Thiết kế cấu hình 1 RU Thiết kế cấu hình 1 RU
MACsec 400 Gbps of near-line encryption Switch Capacity 2 Tbps
Switch capacity 720 Gbps Latency As low as 550ns
Fabric Virtual Chassis, MC-LAG Fabric Virtual Chassis, MC-LAG, ESI-LAG, EVPN-VXLAN
 
EX4300
Port Cổng 48 x 1GbE and 4 SFP+ 10GbE and 4 QSFP+ 40GbE Port Cổng 1/10GbE access ports, 10/25GbE uplinks, 100GbE stacking
Thiết kế cấu hình 1 RU Thiết kế cấu hình 1 RU
Nguồn PoE/PoE+ up to 30W per port Nguồn PoE++ up to 90W per port; 1800W power budget
Switch capacity 496 Gbps Switch capacity 912 Gbps
Fabric Virtual Chassis Fabric EVPN-VXLAN, Virtual Chassis
 
EX3400
Port Cổng 48 x 1GbE and 4 SFP+ 10GbE and 2QSFP+ 40GbE uplinks Port Cổng Up to 48 x 1GbE and 4 SFP/SFP+ 10GbE uplinks
Thiết kế cấu hình 1 RU Thiết kế cấu hình 1 RU
Nguồn PoE/PoE+ up to 30W per port Nguồn PoE/PoE+ up to 30W per port
Switch Capacity 336 Gbps Switch Capacity 176 Gbps
Fabric Virtual Chassis Fabric Virtual Chassis
 
EX2300-C
Port Cổng 12 x 1GbE and 2 SFP+ 10GbE uplinks Port Cổng 12 x 1/2.5GbE, 36 x 1GbE and 6 SFP/SFP+ 10GbE
Thiết kế cấu hình 1 RU, fanless Thiết kế cấu hình 1 RU
Nguồn PoE/PoE+ up to 30W per port Nguồn PoE/PoE+ up to 30W per port
Switch Capacity 64 Gbps Switch Capacity 264 Gbps
Fabric Virtual Chassis Fabric Virtual Chassis

Tất cả các mô hình Juniper Switch hỗ trợ công nghệ lớp ảo và khả năng mở rộng và tùy chọn, làm cho Juniper Networks thành kênh đầu tư thông minh sẽ phát triển cùng với mở rộng mạng lưới của bạn. 

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper, EX2200, EX2300, EX3300, EX3400, EX4200, EX4300, EX4500, EX4600

Thiết bị chuyển mạch Juniper QFX series ethernet switch 

QFX5100-24Q-AA QFX5100-24Q
QFX5100-24Q-AA Ethernet Switch

2.56 Tbps/1.44. Bpps Switching Capacity
96/104 x 10GbE SFP+ (with breakout cable)
24/32 x 40GbE QSFP+ (with 2 x QFX-EM-4Q)
QFX5100-24Q Ethernet Switch

2.56 Tbps/1.44 Bpps Switching Capacity
96/104 x 10GbE SFP+ (with breakout cable)
24/32 x 40GbE QSFP+ (with 2 x QFX-EM-4Q)
QFX5100-48S QFX5100-48T
QFX5100-48S Ethernet Switch

1.44 Tbps/1.08 Bpps Switching Capacity
48 x 1GbE SFP (24 copper 1GbE)
48/72 x 10GbE SFP+ (with breakout cable)
6 x 40GbE QSFP+
QFX5100-48T Ethernet Switch

1.44 Tbps/1.08 Bpps Switching Capacity
48 x 100 Mbps RJ-45
48 x 1GbE RJ-45
48 x 10GbE RJ-45
24 x 10GbE SFP+ (with breakout cable)
6 x 40GbE QSFP+
QFX5100-96S Juniper QFX5200
QFX5100-96S Ethernet Switch

2.56 Tbps/1.44 Bpps Switching Capacity
96 x 1GbE SFP (48 Copper 1GbE)
104 x 10GbE SFP+ (with breakout cable)
8 x 40GbE QSFP+
QFX5200-32C Ethernet Switch

Up to 6.4 Tbps System Throughput
Up to 2.4 Bpps Forwarding Capacity
32 x QSFP+/QSFP28 ports
1 RJ-45 1GbE port for PTP Grandmaster
2 SMB connectors, one for pulse per second (PPS) output and one for 10 MHz clock output
2 SFP and 1 RJ-45 10/100/1000 BASE-T for management (only two ports can be used)
1 RS-232 console port
1 USB 2.0 port
Juniper QFX5110 QFX5110-48S
QFX5110-32Q Ethernet Switch

2.56 Tbps/1.44 Bpps Switching Capacity
104 x 10GbE QSFP+ (with breakout cable)
32 x 40GbE QSFP+
4 x 100GbE QSFP28
QFX5110-48S Ethernet Switch

1.76 Tbps/1.32 Bpps Switching Capacity
48 x 1GbE SFP (24 copper 1GbE)
48/64 x 10GbE SFP+ (with breakout cable)
4 x 40GbE QSFP+
4 x 100GbE QSFP28
QFX10002-36Q QFX10002-72Q
QFX10002-36Q Fixed Ethernet Switch

Up to 2.88 Tbps System Throughput
Up to 1 Bpps Forwarding Capacity
144 Maximum 10GbE port density
36 Maximum 40GbE port density
12 Maximum 100GbE port density
QFX10002-72Q Fixed Ethernet Switch

Up to 5.76 Tbps System Throughput
Up to 2 Bpps Forwarding Capacity
288 Maximum 10GbE port density
72 Maximum 40GbE port density
24 Maximum 100GbE port density
QFX10008 QFX10016
QFX10008 Modular Ethernet Switch

8 I/O slots
Up to 48 Tbps System Throughput
Up to 16 Bpps Forwarding Capacity
7.2 Tbps Maximum Bandwidth/Slot
1,152 Maximum 10GbE port density
288 Maximum 40GbE port density
240 Maximum 100GbE port density
QFX10016 Modular Ethernet Switch

16 I/O slots
Up to 96 Tbps System Throughput
Up to 32 Bpps Forwarding Capacity
7.2 Tbps Maximum Bandwidth/Slot
2,304 Maximum 10GbE port density
576 Maximum 40GbE port density
480 Maximum 100GbE port density

Juniper QFX

Sản phẩm nổi bật Juniper EX2300 ethernet switch series

EX2300-24T  24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-24T-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-48T-TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-48T 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-48T-VC 48 Port 10/100/1000BASE-T Data, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ Virtual Chassis
EX2300-24P 24 Port 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-24T-DC 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ DC PSU
EX2300-24T-VC 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ Virtual Chassis

Sản phẩm nổi bật dòng Switch Juniper EX3400 series

EX3400-24T 24 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink Ports
EX3400-48T 48 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink Ports
EX3400-48P 48 Ports 10/100/1000BASE-T PoE+ 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink Ports
EX3400-48T-TAA  48 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink
EX3400-48P-TAA  48 Port 10/100/1000BASE-T PoE+ 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink
EX3400-24P-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
EX3400-24T-TAA  24 Port 10/100/1000BaseT, 4 x 1 / 10G SFP/SFP +, 2 x 40G QSFP +

Sản phẩm Switch Juniper EX4300, EX4400 series

EX4300-48T 48 ports 10/100/1000Mbps +  40GE QSFP+
EX4300-48P 48 port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 1100 W AC PS (provides 950 W PoE+ power)
EX4300-24T 24 ports 10/100/1000Mbps v+ 40GE QSFP+
EX4300-24P 24 port 10/100/1000BaseT PoE-plus + 750W AC PS
EX4400-48T 48-port 10/100/1000BASE-T + 550 W AC PS
EX4400-24T 24-port 10/100/1000BASE-T + 550 W AC PS
EX4400-48F 12-port 1000/10000BASE-X SFP+ + 36-port 100/1000BASE-X SFP + 550 W AC PS

Sản phẩm Core Switch Juniper EX4600 series

EX4600-40F-AFO 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow.
EX4600-40F-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and back to front airflow.
EX4600-40F-DC-AFO 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow.
EX4600-40F-DC-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and back to front airflow

Bán phân phối Switch Juniper chính hãng tại Việt nam

Chúng tôi đang phân phối giá rất tốt và hỗ trợ hợp lý cho các sản phẩm: EX2300-24T, EX2300-48T, EX3400-24T, EX3400-48T, EX3300-24T, EX3300-24P, EX3300-48P, EX3300-48T, EX4300-24P, EX4300-24T, EX4300-48T, EX4200-24F, EX4200-24T, EX4200-48T, EX4400-24T, EX4400-24P, EX4400-48T, EX4400-48P, EX4400-48F, EX4400-EM-4S, EX4400-EM-4Y, EX4650-48Y-AFI , EX4650-48Y-AFOEX4650-48Y-DC-AFIEX4650-48Y-DC-AFO uy tín hơn 18 năm có đầy đủ CO CQ giao COD nhanh toàn quốc.

Các bài viết nổi bật về Switch Juniper

>>> Xem thêm BST các thiết bị chuyển mạch Juniper Switch EX series và Juniper Switch QFX series của Netsystem bên dưới nhé:

JPSU-150-AC-AFO

SKU: JPSU-150-AC-AFO

JPSU-150-DC-AFO

SKU: JPSU-150-DC-AFO

EX-QFX-MACSECACC

SKU: EX-QFX-MACSECACC

EX-48-AFL

SKU: EX-48-AFL

EX-24-AFL

SKU: EX-24-AFL

EX3400-48P-TAA

SKU: EX3400-48P-TAA

EX3400-48T-TAA

SKU: EX3400-48T-TAA

EX3400-24P-TAA

SKU: EX3400-24P-TAA

EX3400-24T-TAA

SKU: EX3400-24T-TAA

EX3400-48T-AFI

SKU: EX3400-48T-AFI

EX-12-EFL

SKU: EX-12-EFL

EX2300-C-12T-VC

SKU: EX2300-C-12T-VC

EX2300-C-12P-VC

SKU: EX2300-C-12P-VC

EX2300-C-12P

SKU: EX2300-C-12P

EX2300-C-12T

SKU: EX2300-C-12T

EX-48-EFL

SKU: EX-48-EFL

EX2300-48T-TAA

SKU: EX2300-48T-TAA

EX2300-48T-VC

SKU: EX2300-48T-VC

EX2300-48P-TAA

SKU: EX2300-48P-TAA

EX2300-48MP

SKU: EX2300-48MP

EX2300-48P-VC

SKU: EX2300-48P-VC

EX2300-48MP-VC

SKU: EX2300-48MP-VC

EX2300-24T-TAA

SKU: EX2300-24T-TAA

EX2300-24T-VC

SKU: EX2300-24T-VC

EX2300-24T-DC

SKU: EX2300-24T-DC

EX2300-24P-TAA

SKU: EX2300-24P-TAA

EX2300-24MP

SKU: EX2300-24MP

EX2300-24P-VC

SKU: EX2300-24P-VC

EX2300-24MP-VC

SKU: EX2300-24MP-VC

EX-24-EFL

SKU: EX-24-EFL

Juniper QFX-SFP-DAC

SKU: QFX-SFP-DAC-xMA

Juniper QFX-QSFP-DAC

SKU: QFX-QSFP-DAC-1M, 3M

Juniper EX-SFP-10GE-DAC

SKU: EX-SFP-10GE-DAC-1M, 3M, 5M, 7M