Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper, EX2200, EX2300, EX3300, EX3400, EX4200, EX4300, EX4500, EX4600 chính hãng

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper EX series chính hãng chất lượng cao giá luôn luôn tốt cho dự án như dòng EX2200, EX2300, EX3300, EX3400, EX4200, EX4300, EX4550, EX4600 Series là giải pháp chuyển mạch switch layer 2, switch layer 3 Juniper phục vụ cho một loạt các mạng từ các văn phòng doanh nghiệp hội tụ chi nhánh, trung tâm dữ liệu, trường học, hoặc nhà cung cấp dịch vụ triển khai.

Tất cả các mô hình Juniper Switch hỗ trợ công nghệ lớp ảo và khả năng mở rộng và tùy chọn, làm cho Juniper Networks thành kênh đầu tư thông minh sẽ phát triển cùng với mở rộng mạng lưới của bạn. 

Thiết bị chuyển mạch Switch Juniper, EX2200, EX2300, EX3300, EX3400, EX4200, EX4300, EX4500, EX4600

Sản phẩm nổi bật Juniper EX2300 ethernet switch series

EX2300-24T  24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-24T-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-48T-TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-48T 48 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-48T-VC 48 Port 10/100/1000BASE-T Data, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ Virtual Chassis
EX2300-24P 24 Port 10/100/1000BASE-T PoE, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+
EX2300-24T-DC 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ DC PSU
EX2300-24T-VC 24 Port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ Virtual Chassis

Sản phẩm nổi bật dòng Switch Juniper EX3400 series

EX3400-24T 24 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink Ports
EX3400-48T 48 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink Ports
EX3400-48P 48 Ports 10/100/1000BASE-T PoE+ 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink Ports
EX3400-48T-TAA  48 Ports 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink
EX3400-48P-TAA  48 Port 10/100/1000BASE-T PoE+ 4 SFP+ 2 QSFP+ Uplink
EX3400-24P-TAA 24 Port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP+, 2 x 40GbE QSFP+
EX3400-24T-TAA  24 Port 10/100/1000BaseT, 4 x 1 / 10G SFP/SFP +, 2 x 40G QSFP +

Sản phẩm Switch Juniper EX4300 series

EX4300-48T 48 ports 10/100/1000Mbps +  40GE QSFP+
EX4300-48P 48 port 10/100/1000BASE-T PoE-plus + 1100 W AC PS (provides 950 W PoE+ power)
EX4300-24T 24 ports 10/100/1000Mbps v+ 40GE QSFP+
EX4300-24P 24 port 10/100/1000BaseT PoE-plus + 750W AC PS
EX4300-48T-AFI 48 port 10/100/1000BASE-T 350W AC AFI (Back-to-front airflow)
EX4300-48T-DC 48 port 10/100/1000BASE-T 550W DC AFO (Front-toback airflow)
EX4300-48T-DC-AFI 48 port 10/100/1000BASE-T 550W DC AFI (Back-to-front airflow)

Sản phẩm Core Switch Juniper EX4600 series

EX4600-40F-AFO 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow.
EX4600-40F-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and back to front airflow.
EX4600-40F-DC-AFO 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow.
EX4600-40F-DC-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and back to front airflow

Bán phân phối Switch Juniper chính hãng tại Việt nam

Chúng tôi đang phân phối giá rất tốt và hỗ trợ hợp lý cho các sản phẩm: EX2300-24T, EX2300-48T, EX3400-24T, EX3400-48T, EX3300-24T, EX3300-24P, EX3300-48P, EX3300-48T, EX4300-24P, EX4300-24T, EX4300-48T, EX4200-24F, EX4200-24T, EX4200-48T uy tín 15 năm có CO CQ giao COD nhanh toàn quốc.

Các bài viết nổi bật về Switch Juniper

>>> Xem thêm BST các thiết bị chuyển mạch Juniper Switch EX series của Netsystem bên dưới nhé:

Switch Juniper EX4300-24T

P/N: EX4300-24T
99,000,000 đ

Switch Juniper EX2200-24T-4G

P/N: EX2200-24T-4G
19,000,000 đ

Switch Juniper EX2200-24P-4G

P/N: EX2200-24P-4G
35,000,000 đ

Switch Juniper EX2200-48P-4G

P/N: EX2200-48P-4G
59,000,000 đ

Switch Juniper EX2200-48T-4G

P/N: EX2200-48T-4G
39,000,000 đ

Switch Juniper EX3300-24T

P/N: EX3300-24T
39,000,000 đ