EX2300-48P-VC

SKU:
EX2300-48P-VC
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
EX2300-48P-VC EX2300 48-port PoE+ w/ VC License
Thông số kỹ thuật sản phẩm

EX2300-48P-VC EX2300 48-port PoE+ w/ VC License

Switch Juniper EX2300 48 ports PoE
Kích thước (W x H x D) EX2300-48P: 17.4 x 1.75 x 12.2 in (44.19 x 4.45 x 30.98 cm)
1 rack unit
Backplane speed 80 Gbps
Data rate EX2300-48P: 176 Gbps
Throughput EX2300-48P: 130 Mpps (wire speed)
Resiliency Integrated power supply and fans
Operating system Junos OS
Traffic monitoring sFlow
Quality-of-service (QoS) queues/port 8
MAC addresses 16,000
Jumbo frames 9216 bytes
IPv4 unicast / multicast routes 4096 / 2048
IPv6 unicast / multicast routes 2048 / 1024
Number of VLANs 4093
ARP entries 1500
Switch Juniper EX2300 48 ports Juniper EX2300 Datasheet

Lựa chọn các mã nổi bật Juniper EX2300 Ethernet Switch

Switch EX2300 Juniper
EX2300-24T EX2300-48T
EX2300-24T-TAA EX2300-48T-TAA
EX2300-24T-VC EX2300-48T-VC
EX2300-24P-VC EX2300-48P-VC
EX2300-24P EX2300-48P
EX2300-24P-TAA EX2300-48P-TAA
EX-24-EFL EX-48-EFL
EX2300-24MP EX2300-48MP
EX2300-24MP-VC EX2300-48MP-VC
EX2300-24T-DC EX-12-EFL
EX2300-C-12T EX2300-C-12P
EX2300-C-12T-VC EX2300-C-12P-VC
Switch EX Juniper
Sản phẩm bạn quan tâm