Juniper EX4400-EM-4Y

SKU:
EX4400-EM-4Y
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
EX4400-EM-4Y 4 port SFP28 25Gb cho Switch EX4400 series
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Juniper EX4400-EM-4Y 4 port SFP28 25Gb cho Switch EX4400 series

Các mã dòng EX4400 series gồm hỗ trợ modun này gồm: EX4400-24T ; EX4400-24P ; EX4400-48T ; EX4400-48P ; EX4400-48F
EX4400 series
Sản phẩm bạn quan tâm