Juniper JNP-SFP-25G-SR

SKU:
JNP-SFP-25G-SR
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
25GBASE-SR SFP28 module for MMF
Thông số kỹ thuật sản phẩm

JNP-SFP-25G-SR 25GBASE-SR SFP28 module for MMF ✅Module quang Juniper 

JNP-SFP-25G-SR 25GBASE-SR SFP28 module for MMF for QFX5200-48Y
JNP-SFP-25G-DAC-1M SFP 25GBASE DAC cable 1 m for QFX5200-48Y 
JNP-SFP-25G-DAC-3M SFP 25GBASE DAC cable 3 m for QFX5200-48Y
JNP-SFP-25G-DAC-5M SFP 25GBASE DAC cable 5 m for QFX5200-48Y
JNP-QSFP-40GE-IR4 QSFP+ 40GBASE-IR4 40-gigabit optics, 1310 nm for up to 2 km transmission on SMF
JNP-QSFP-40G-LR4 QSFP+ 40GBASE-LR4 40-gigabit optics, 1310 nm for up to 10 km transmission on SMF
JNP-QSFP-40G-LX4 QSFP+ 40GBASE-LX4 40-gigabit optics, 100 m (150 m) with OM3 (OM4) duplex MMF fiber
JNP-QSFP-4X10GE-IR QSFP+ 40GBASE optics, up to 1.4 km transmission on parallel single mode (4X10GbE long reach up to 1.4 km)
JNP-QSFP-4X10GE-LR QSFP+ 40GBASE optics, up to 10 km transmission on parallel single mode (4X10GbE long reach up to 10 km)
QFX-QSFP-40G-ESR4 QSFP+ 40GBASE-ESR4 40-gigabit optics, 300 m (400 m) with OM3 (OM4) MMF 
QFX-QSFP-40G-SR4 QSFP+ 40GBASE-SR4 40-gigabit optics, 850 nm for up to 150 m transmission on MMF
JNP-40G-AOC-20M 40GbE active optical cable for 20 m
JNP-40G-AOC-30M 40GbE active optical cable for 30 m 
JNP-QSFP-DAC-10MA QSFP+ to QSFP+ Ethernet DAC (twinax copper cable) 10 m active
JNP-QSFP-DAC-7MA  QSFP+ to QSFP+ Ethernet DAC (twinax copper cable) 7 m active
JNP-QSFP-DAC-5M QSFP+ to QSFP+ Ethernet DAC (twinax copper cable) 5 m passive
QFX-QSFP-DAC-3M QSFP+ to QSFP+ Ethernet DAC (twinax copper cable) 3 m passive
QFX-QSFP-DAC-1M QSFP+ to QSFP+ Ethernet DAC (twinax copper cable) 1 m passive
EX-QSFP-40GE-DAC-50CM 40GbE QSFP+ 0.5 m direct-attach
JNP-QSFP-DACBO-10M QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 10 m active
JNP-QSFP-DACBO-7MA QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 7 m active
JNP-QSFP-DACBO-5MA QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 5 m active
QFX-QSFP-DACBO-3M QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 3 m
QFX-QSFP-DACBO-1M QSFP+ to SFP+ 10GbE direct attach breakout copper (twinax copper cable) 1 m
JNP-QSFP-100G-SR4 QSFP28 100GBASE-SR4 optics for up to 100 m transmission over parallel MMF
JNP-QSFP-100G-LR4 QSFP28 100GBASE-LR4 optics for up to 10 km transmission over serial SMF
JNP-QSFP-100G-PSM4 100GbE PSM4 optics 
JNP-QSFP-100G-CWDM 100GbE CWDM4 optics
JNP-100G-AOC-1M 100GbE active optical cable for 1 m 
JNP-100G-AOC-15M 100GbE active optical cable for 15 m 
JNP-100G-AOC-20M 100GbE active optical cable for 20 m 
JNP-100G-DAC-3M QSFP28-to-QSFP28 Ethernet DAC (twinax copper cable) 3 m
JNP-100G-DAC-1M QSFP28-to-QSFP28 Ethernet DAC (twinax copper cable) 1 m
JNP-SFP-25G-DAC-1M -3M -5M ✅ Module quang DAC Juniper 25G
QFX-SFP-1GE-T SFP 1000BASE-T Copper Transceiver Module for up to 100 m transmission on Cat5
QFX-SFP-1GE-SX SFP 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Optics, 850 nm for up to 550 m transmission on MMF
QFX-SFP-1GE-LX SFP 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Optics, 1,310 nm for 10 km transmission on SMF
QFX-SFP-DAC-1M SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (direct-attached copper cable) 1 m
QFX-SFP-DAC-3M SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (direct-attached copper cable) 3 m
QFX-SFP-DAC-5M SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (direct-attached copper cable) 5 m
QFX-SFP-DAC-1MA SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active direct-attached copper cable) 1 m
QFX-SFP-DAC-3MA SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active direct-attached copper cable) 3 m
QFX-SFP-DAC-5MA SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active direct-attached copper cable) 5 m
QFX-SFP-DAC-7MA SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active direct-attached copper cable) 7 m
QFX-SFP-DAC-10MA SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (active direct-attached copper cable) 10 m
QFX-QSFP-DAC-1M QSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (direct-attached copper cable) 1 m passive
QFX-QSFP-DAC-3M QSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (direct-attached copper cable) 3 m passive
JNP-QSFP-DAC-5M QSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (direct-attached copper cable) 5 m passive
QFX-QSFP-DACBO-1M QSFP+ to SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Breakout Copper (direct-attached copper cable) 1 m
QFX-QSFP-DACBO-3M QSFP+ to SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Breakout Copper (direct-attached copper cable) 3 m
QFX-SFP-10GE-USR SFP+ 10 Gigabit Ethernet Ultra Short Reach Optics, 850 nm for 10 m on OM1, 20 m on OM2, 100 m on OM3 multimode fiber (MMF)
QFX-SFP-10GE-LR SFP+ 10GBASE-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1,310 nm for 10 km transmission on single mode fiber-optic (SMF)
QFX-SFP-10GE-ER SFP+ 10GBASE-ER 10 Gigabit Ethernet Optics, 1,550 nm for 40 km transmission on single-mode fiber (SMF)
QFX-QSFP-40G-SR4 QSFP+ 40GBASE-SR4 40 Gigabit Optics, 850 nm for up to 150 m transmission on MMF
QFX-QSFP-40G-ESR4 QSFP+ 40GBASE-ESR4 40 Gigabit Optics, 300 m (400 m) with OM3 (OM4) MMF
JNP-QSFP-40G-LR4 QSFP+ 40GBASE-LR4 40 Gigabit Optics, 1,310 nm for up to 10 km transmission on SMF
Module quang Juniper 25G

>> Chạy rất ok với các bộ chuyển mạch Juniper QFX
Sản phẩm bạn quan tâm