Polycom G550-1080P

SKU:
G550-1080P
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Polycom video conferencing terminal Group550-1080P 12x zoom camera 360-degree omnidirectional microphone suitable for 60-100 square meters large, medium and small meeting rooms
Sản phẩm bạn quan tâm