Polycom G7500-12X

SKU:
G7500-12X
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Polycom remote control, microphone, eagle-eye 12x lens, 1080p, dual display, suitable for large, medium and small meeting rooms of 80-140㎡
Sản phẩm bạn quan tâm