Polycom G7500-CUBE

SKU:
G7500-CUBE
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Polycom remote control, microphone, Cube (USB) lens, 4K, dual display, suitable for 20-40 square meeting rooms
Sản phẩm bạn quan tâm