Polycom G7500

SKU:
G7500
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Polycom remote control, 4k, dual display, suitable for 20-40 square meeting room
Sản phẩm bạn quan tâm