Polycom HDX7000

SKU:
HDX7000
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Polycom HDX7000 large and medium-sized conference room remote video conference terminal system 12 times zoom camera
Sản phẩm bạn quan tâm