Các sản phẩm thiết bị Router - Switch - Firewall - Wireless Access Point - WiFi Controller - Network Module và thiết bị equipment networking khác của các hãng nổi tiếng được Netsystem phân phối giá đại lý dưới đây:
 
Đừng xem những gì bạn đang tìm kiếm? Gọi cho chúng tôi hoặc chat zalo theo số 0916498448

Ruckus ➋ Fortinet ➌ WatchGuard ➍ SophosHPE Aruba

Palo Alto PA-220

P/N: PAN-PA-220
$1

Palo Alto PA-220R

P/N: PAN-PA-220R
$1

Palo Alto PA-820

P/N: PAN-PA-820
$1

Palo Alto PA-850

P/N: PAN-PA-850
$1

Palo Alto PA-3220

P/N: PAN-PA-3220
$1

Palo Alto PA-3250

P/N: PAN-PA-3250
$1

Palo Alto PA-3260

P/N: PAN-PA-3260
$1

Palo Alto PA-5250

P/N: PAN-PA-5250-AC
$1

Palo Alto PA-7050

P/N: PAN-PA-7050-AC-SYS
$1

Ruckus R320

P/N: 901-R320-US02
$1

Extreme SLX9150-48Y-8C

P/N: SLX9150-48Y-8C
$1

Extreme SLX 9150-48XT

P/N: SLX9150-48XT-6C
$1

Extreme VSP 8404C

P/N: EC8400A02-E6
$1

Extreme VSP 8608

P/N: EC8602001-E6
$1

Aruba AP-365

P/N: AP-365
$1-$

Aruba AP-375

P/N: AP-375
$1-$

Aruba AP-515

P/N: AP-515
$1-$1,150

Aruba AP-345

P/N: AP-345
$1-$1,465

Aruba AP-335

P/N: AP-335
$1-$1,780

Aruba AP-325

P/N: AP-325
$1-$1,465

Aruba AP-315

P/N: AP-315
$1-$1,045

Aruba AP-305

P/N: AP-305
$1-$

Aruba AP-303

P/N: AP-303-RW
$1-$415

Aruba IAP-325

P/N: IAP-325-RW
1 đ

Aruba IAP-315

P/N: IAP-315-RW
$1-$1,045

Aruba IAP-305

P/N: IAP-305-RW
$1-$730

Aruba 7030

P/N: 7030-RW
$1-$7,345

Aruba 7024

P/N: 7024-RW
$1-$

Aruba 7010

P/N: 7010-RW
$1-$4,195

Aruba 7005

P/N: 7005-RW
$1-$1,570

Aruba 7008

P/N: 7008-RW
$1-$6

Aruba 7205

P/N: 7205-RW
$1-$13,645

Aruba 7210

P/N: 7210
$1-$17,845

Aruba 7220

P/N: 7220
$1-$

Aruba 7240

P/N: 7240XM-RW
$1-$47,995

Aruba 7280

P/N: 7280
$1-$73,495

WatchGuard Firebox T70

P/N: WGT70643-US
$1-$4243

WatchGuard Firebox M370

P/N: WGM37643
$1-$5856

WatchGuard Firebox M270

P/N: WGM27641
$1-$1295