Các sản phẩm thiết bị Router - Switch - Firewall - Wireless Access Point - WiFi Controller - Network Module và thiết bị equipment networking khác của các hãng nổi tiếng được Netsystem phân phối giá đại lý dưới đây:
 
Đừng xem những gì bạn đang tìm kiếm? Gọi cho chúng tôi hoặc chat zalo theo số 0916498448

Ruckus ➋ Fortinet ➌ WatchGuard ➍ SophosHPE Aruba

WatchGuard Firebox T70

P/N: WGT70643-US
$1-$4243

WatchGuard Firebox M370

P/N: WGM37643
$1-$5856

WatchGuard Firebox M270

P/N: WGM27641
$1-$1295

Ruckus Controller 1200

P/N: 901-1205-UN00
$1 - $1095

Ruckus Controller 3000

P/N: 901-3050-CN00
$1-$9000

Ruckus SmartZone 100

P/N: P01-S104-CN00
$1-$9995

Ruckus ZoneFlex H510

P/N: 901-H510-WW00
$1-$395

Ruckus ZoneFlex R720

P/N: 901-R720-WW00
$1-$1295

Ruckus ZoneFlex T300

P/N: 901-T300-WW01
$1-$1295

Ruckus ZoneFlex T301s

P/N: 901-T310-US51
$1-$1495

Ruckus ZoneFlex R610

P/N: 901-R610-WW00
$1-$895

Ruckus ZoneFlex R700

P/N: 901-R700-WW00
$1-$995

Ruckus ZoneFlex R710

P/N: 901-R710-WW00
$1-$1295

Ruckus ZoneFlex R600

P/N: 901-R600-WW00
$1-$795

Ruckus ZoneFlex R510

P/N: 901-R510-WW00
$1-$675

Ruckus ZoneFlex R310

P/N: 9U1-R310-WW02
$1-$395

WatchGuard Firebox M400

P/N: WG400353
$1-$9605

WatchGuard Firebox M300

P/N: WG300351
$1-$2455

WatchGuard Firebox M200

P/N: WG200351
$1-$1730

Ruckus ZoneFlex R500

P/N: 901-R500-WW00
$1-$645