Góc tư vấn công nghệ

Bộ định tuyến Router - Thiết bị chuyển mạch Switch : Bạn có biết?

25/04/2021

Bộ định tuyến Router là gì? Thiết bị chuyển mạch Switch là gì?? Chức năng nhiệm vụ khi so sánh với nhau. Cùng một số khái niêm LAN - WAN mà hai thiết bị trên hỗ trợ kế nối có trong bài viết này

Router là gì?

Bộ định tuyến là một thiết bị mạng kết nối các mạng máy tính, chẳng hạn như kết nối mạng gia đình với Internet. Bộ định tuyến là các mã công việc truyền các gói dữ liệu giữa các mạng để thiết lập và duy trì liên lạc giữa hai nút trong một mạng internet. Các bộ định tuyến hoạt động ở Lớp 3 (lớp mạng) của mô hình OSI ; một bộ định tuyến sử dụng địa chỉ IP đích trong gói dữ liệu để xác định nơi chuyển tiếp gói.

Switch mạng là gì?

Bộ chuyển mạch mạng kết nối các thiết bị với nhau trên một mạng máy tính duy nhất. Một bộ chuyển mạch còn được gọi là trung tâm chuyển mạch, trung tâm bắc cầu, hoặc cầu MAC. Bộ chuyển mạch sử dụng địa chỉ MAC để chuyển tiếp dữ liệu đến đích chính xác. Một bộ chuyển mạch được coi là thiết bị Lớp 2 , hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu; chuyển mạch sử dụng chuyển mạch gói để nhận, xử lý và chuyển tiếp dữ liệu.
Bộ định tuyến Router - Thiết bị chuyển mạch Switch : Bạn có biết?

Bộ định tuyến so với Bộ chuyển mạch

Bộ định tuyến và bộ chuyển mạch đều là thiết bị mạng máy tính cho phép một hoặc nhiều máy tính được kết nối với máy tính khác, thiết bị nối mạng hoặc với mạng khác.
  Router Switch
Lớp Lớp mạng (thiết bị lớp 3) Lớp liên kết dữ liệu. Bộ chuyển mạch mạng hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI.
Chức năng Hướng dữ liệu trong mạng. Truyền dữ liệu giữa các máy tính gia đình và giữa máy tính và modem . Cho phép kết nối với nhiều thiết bị, quản lý cổng, quản lý cài đặt bảo mật VLAN
Biểu mẫu truyền dữ liệu Gói Khung (Switch L2) Khung & Gói (Sw L3)
Các cổng 2/4/5/8 Switch là Cầu đa cổng. 24/48 cổng
Loại thiết bị Thiết bị mạng Thiết bị Hoạt động (Có Phần mềm) & Thiết bị kết nối mạng
Kiểu truyền tải Ở mức ban đầu Broadcast sau đó Uni-cast & Multicast Lần đầu tiên phát sóng; sau đó unicast & multicast nếu cần.
Được sử dụng trong (LAN, MAN, WAN) LAN, MAN, WAN LAN
Bàn Lưu trữ địa chỉ IP trong bảng Định tuyến và duy trì địa chỉ của riêng nó. Bộ chuyển mạch sử dụng bảng CAM bộ nhớ có thể truy cập nội dung thường được truy cập bởi ASIC (chip tích hợp dành riêng cho ứng dụng).
Chế độ truyền Song công hoàn toàn Song công một nửa / hoàn toàn
Miền phát sóng Trong Router, mỗi cổng đều có miền Broadcast riêng. Switch có một miền quảng bá [trừ khi VLAN được triển khai]
Định nghĩa Bộ định tuyến là một thiết bị mạng kết nối mạng cục bộ với các mạng cục bộ khác. Tại Lớp phân phối của mạng, bộ định tuyến định hướng lưu lượng và thực hiện các chức năng khác quan trọng đối với hoạt động mạng hiệu quả. Switch chia mạng là một thiết bị mạng máy tính dùng để kết nối nhiều thiết bị với nhau trên một mạng máy tính. Một switch được coi là tiên tiến hơn một trung tâm vì một switch sẽ bật gửi tin nhắn đến thiết bị cần hoặc yêu cầu nó
Tốc độ 1-100 Mbps (Không dây); 100 Mbps - 1 Gbps (Có dây) 10/100 Mb / giây, 1 Gb / giây
Cần thiết cho kết nối Internet Không, nhưng cung cấp bảo mật bổ sung và cho phép nhiều kết nối. Không
Địa chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu Sử dụng địa chỉ IP Sử dụng địa chỉ MAC
Kết nối Có thể kết nối với nhiều PC hoặc thiết bị mạng qua Ethernet hoặc WiFi Có thể kết nối với nhiều PC hoặc thiết bị mạng (chuyển mạch L3) qua Cat5, Cat5e
Danh mục thiết bị Thiết bị thông minh Thiết bị thông minh
Bảo vệ Cung cấp các biện pháp bảo mật để bảo vệ mạng An ninh cổng
Được dùng cho Kết nối hai hoặc nhiều mạng Kết nối hai hoặc nhiều nút trong cùng một mạng (L2) hoặc mạng khác (L3)
Nhà sản xuất của Cisco, Netgear, Linksys, Asus, TP-Link, D-Link Cisco và D-link Juniper
Chia sẻ băng thông Chia sẻ băng thông là Động (Cho phép chia sẻ băng thông tĩnh hoặc động cho giao diện cáp mô-đun. Giá trị phần trăm mặc định là 0. Phạm vi giá trị phần trăm là 1-96.) Không có cổng chia sẻ có thể là 10, 100, 1000 và 10000 Mbps riêng lẻ
Quyết định định tuyến Đưa ra quyết định định tuyến nhanh hơn Mất nhiều thời gian hơn cho các quyết định định tuyến phức tạp
NAT (Dịch địa chỉ mạng) Bộ định tuyến có thể thực hiện NAT Switch không thể thực hiện NAT
Nhanh hơn Trong một môi trường mạng khác (MAN / WAN), một bộ định tuyến nhanh hơn một bộ chuyển mạch L3. Trong môi trường mạng LAN, bộ chuyển mạch L3 nhanh hơn bộ định tuyến (phần cứng chuyển mạch tích hợp sẵn)
Đặc trưng Firewall VPN Có dải băng thông động Phạm vi rt ưu tiên Cài đặt Bật / Tắt cổng VLAN 
  Juniper MX & Router Cisco ISR 4000, 1900 Cisco Catalyst 9200 và 9300 (10 Gbps)
Các chức năng của bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và bộ trung tâm và tất cả đều khác nhau, ngay cả khi chúng được tích hợp vào một thiết bị duy nhất. Bộ định tuyến kết nối hai hoặc nhiều mạng con hợp lý, không nhất thiết phải ánh xạ một-một với các giao diện vật lý của bộ định tuyến. Thuật ngữ chuyển mạch lớp 3 thường được sử dụng thay thế cho bộ định tuyến , nhưng chuyển mạch thực sự là một thuật ngữ chung mà không có định nghĩa kỹ thuật chặt chẽ. Trong việc sử dụng tiếp thị, nó thường được tối ưu hóa cho các giao diện Ethernet LAN và có thể không có các loại giao diện vật lý khác.

Các trung tâm mạng - còn được gọi là bộ lặp - thậm chí còn ít tiên tiến hơn để chuyển mạch; trong khi một trung tâm phát cùng một dữ liệu tới tất cả các cổng của nó, thì một bộ chuyển mạch mạng chỉ chuyển tiếp dữ liệu đến những thiết bị mà dữ liệu đó dành cho. Các trung tâm mạng không quản lý bất kỳ lưu lượng nào đi qua chúng; chúng chỉ phát - hoặc lặp lại - các gói từ một cổng đến đến tất cả các cổng khác.
Bộ định tuyến Router - Thiết bị chuyển mạch Switch : Bạn có biết?

Chức năng của Switch so với Router

Bộ định tuyến là một thiết bị phức tạp hơn một bộ chuyển mạch. Các bộ định tuyến truyền thống được thiết kế để tham gia nhiều mạng khu vực ( LAN và WAN ). Bộ định tuyến đóng vai trò là điểm đến trung gian cho lưu lượng mạng. Họ nhận TCP gói / IP, cái nhìn bên trong mỗi gói tin để xác định địa chỉ IP nguồn và mục tiêu, sau đó chuyển tiếp các gói tin khi cần thiết để đảm bảo các dữ liệu đến đích cuối cùng của nó. Ngoài ra, các bộ định tuyến thường thực hiện dịch địa chỉ mạng (NAT), cho phép tất cả các thiết bị trên mạng con (ví dụ: tất cả các thiết bị trong một gia đình) chia sẻ cùng một địa chỉ IP công cộng. Cuối cùng, các bộ định tuyến có tường lửa tích hợp sẽ cải thiện tính bảo mật của mạng .

Switch mạng là một thiết bị phần cứng nhỏ kết hợp nhiều máy tính với nhau trong một mạng cục bộ (LAN). Thiết bị chuyển mạch không có khả năng tham gia nhiều mạng hoặc chia sẻ kết nối Internet . Mạng gia đình có bộ chuyển mạch phải chỉ định một máy tính làm cổng vào Internet và thiết bị đó phải có hai bộ điều hợp mạng để chia sẻ, một bộ cho mạng LAN gia đình và một bộ cho mạng WAN Internet. Với bộ định tuyến, tất cả các máy tính gia đình đều kết nối với bộ định tuyến như nhau và nó thực hiện các chức năng cổng tương đương.

Kết nối: Bộ định tuyến có thể kết nối mạng có dây hoặc không dây ( WiFi ). Một switch được sử dụng cho các kết nối mạng có dây.

Sự thông minh: Bộ định tuyến là thiết bị phức tạp hơn có thể có phần mềm để tăng thông lượng mạng bằng cách sử dụng các kỹ thuật như bộ nhớ đệm.

LAN so với WAN mà Router và Switch hỗ trợ 

Nhiều mạng LAN được kết nối với nhau có thể trở thành một phần của mạng WAN lớn hơn.

LAN, là viết tắt của mạng cục bộ và WAN , là viết tắt của mạng diện rộng, là hai loại mạng cho phép kết nối lẫn nhau giữa các máy tính. Như các quy ước đặt tên gợi ý, mạng LAN dành cho mạng nhỏ hơn, được bản địa hóa nhiều hơn - trong gia đình, doanh nghiệp, trường học, v.v. - trong khi mạng WAN bao gồm các khu vực lớn hơn, chẳng hạn như thành phố và thậm chí cho phép máy tính ở các quốc gia khác nhau kết nối. Mạng LAN thường nhanh hơn và an toàn hơn mạng WAN, nhưng mạng WAN cho phép kết nối rộng rãi hơn. Và trong khi các mạng LAN có xu hướng được sở hữu, kiểm soát và quản lý nội bộ bởi tổ chức nơi chúng được triển khai, thì các mạng WAN thường yêu cầu hai hoặc nhiều mạng LAN cấu thành của chúng được kết nối qua Internet công cộng hoặc thông qua kết nối riêng tư do bên thứ ba thiết lập nhà cung cấp viễn thông.

Mạng LAN là gì?

Mạng cục bộ (LAN) cho phép các máy tính và thiết bị ở gần nhau - và thường sử dụng cùng một bộ chuyển mạch hoặc bộ định tuyến - kết nối để chia sẻ tệp và hoàn thành tác vụ. Chỉ bao gồm các thiết bị hàng ngày (ví dụ: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy in), bộ định tuyến và / hoặc bộ chuyển mạch và cáp Ethernet hoặc thẻ không dây, mạng LAN tương đối rẻ để thiết lập và thường được sử dụng trong gia đình.

Cáp Ethernet, như Cat5, Cat5e, Cat6 và Cat6a, có thể được sử dụng để kết nối vật lý các máy tính với mạng. Trong những trường hợp có sẵn cáp quang đến tận nhà (hoặc tương tự), tại một số điểm, hệ thống cáp đồng cũng có thể được sử dụng. Wi-Fi đã trở thành một trong những phương pháp phổ biến nhất để kết nối mạng không dây qua mạng cục bộ.

Mạng WAN là gì?

Mạng diện rộng (WAN) được sử dụng để kết nối các máy tính không ở gần nhau. Có thể - và hầu như luôn luôn như vậy - các mạng LAN được kết nối với mạng WAN. Điều này cho phép các mạng gia đình hoặc văn phòng nhỏ kết nối với các mạng rộng hơn, chẳng hạn như các mạng xuyên bang hoặc quốc gia. Hầu hết các mạng WAN kết nối thông qua các mạng công cộng, như hệ thống điện thoại, hoặc qua các đường dây thuê bao. Các Internet , kết nối máy tính trên toàn thế giới, có thể được coi WAN lớn nhất trong sự tồn tại.
 
Dữ liệu có thể được truyền nhanh như thế nào qua mạng LAN hoặc WAN phụ thuộc vào chất lượng và khả năng truyền dữ liệu của phần cứng và cáp của một người.

Có tất cả các máy tính trong mạng LAN được kết nối vật lý với bộ định tuyến (hoặc đôi khi là bộ chuyển mạch) là cách nhanh nhất để truyền dữ liệu giữa các máy tính trong mạng LAN. Hơn nữa, sử dụng cáp hiện đại - Cat5e và tốt hơn - sẽ đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu tốt nhất.

Tốc độ WAN bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Thiết bị được sử dụng trong mạng LAN được kết nối với mạng WAN ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, cũng như loại cáp được sử dụng trong mạng diện rộng. Mạng WAN thường chậm hơn mạng LAN do khoảng cách dữ liệu phải di chuyển. Ví dụ: truyền dữ liệu giữa hai tiểu bang khác nhau ở Mỹ nhanh hơn truyền dữ liệu giữa London và Los Angeles. Cáp ngầm đồng chất lượng cao được sử dụng để giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu giữa các quốc gia.

Truyền dữ liệu không dây qua Wi-Fi làm chậm tốc độ truyền đáng kể, vì công nghệ không dây điển hình có tốc độ tối đa lý thuyết thấp hơn tốc độ tối đa lý thuyết của kết nối có dây. Kết nối không dây cũng sẽ có vẻ kém tin cậy hơn, vì tín hiệu không dây có thể bị nhiễu từ tín hiệu của thiết bị khác, từ tường ngăn cách, từ sóng vô tuyến, v.v. Nếu cần tốc độ cao nhất quán trong mạng LAN hoặc WAN, đặc biệt là cho doanh nghiệp mục đích chơi game, một thiết bị phải được kết nối vật lý với mạng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công nghệ không dây đã bắt đầu “bắt kịp” công nghệ có dây trong những năm gần đây. Mặc dù kết nối tốc độ cao, đáng tin cậy nhất vẫn là kết nối có dây, nhưng công nghệ không dây có thể sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng bình thường.

Máy tính an toàn nhất là máy tính không được kết nối với bất kỳ mạng nào. Mạng LAN an toàn hơn mạng WAN, chỉ vì bản chất và phạm vi của một mạng diện rộng. Càng có nhiều người tham gia vào các mối quan hệ với nhau, thì càng có nhiều cơ hội để chơi xấu. Sử dụng cài đặt bảo mật bộ định tuyến thích hợp có thể giúp bảo vệ các máy tính kết nối với mạng.

Lựa chọn dòng sản phẩm Router Switch nổi bật trên thị trường 

Juniper Cisco
Thiết bị chuyển mạch Cisco Bộ định tuyến Cisco
Thiết bị chuyển mạch Juniper Bộ định tuyến Cisco ASR
Thiết bị chuyển mạch Aruba Bộ định tuyến Cisco Catalyst 8300
Các tin bài khác