Góc tư vấn công nghệ

Palo Alto Networks là gì? có phải là hãng bán tường lửa Firewall không ?

05/07/2020

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về Palo Alto Networks là gì và các tính năng quan trọng của PAN-OS, cung cấp năng lượng cho tất cả các tường lửa thế hệ tiếp theo từ Palo Alto Networks. Là nền tảng của Nền tảng vận hành bảo mật tích hợp của chúng tôi, các NGFW của Palo Alto Networks cung cấp một kiến ​​trúc tập trung vào phòng ngừa, dễ triển khai và vận hành; sử dụng tự động hóa để giảm nỗ lực thủ công để các nhóm bảo mật có thể tập trung vào những gì quan trọng; và giúp các doanh nghiêp dễ dàng áp dụng những đổi mới.

Vậy Palo Alto Networks là gì?

Palo Alto Networks là công ty an ninh mạng hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Santa Clara - California, mang đên cho hơn 60.000 doanh nghiệp sức mạnh để bảo vệ hàng tỷ người trên toàn thế giới. Thiết bị tường lửa Firewall Palo Alto nổi tiếng với việc luôn thách thức hiện trạng bảo mật. Nền tảng hoạt động bảo mật tiên phong của tường lửa này giúp các tổ chức sẵn sàng cho những đột phá mới nhất về bảo mật, tự động hóa và phân tích. Khách hàng trên toàn thế giới liên tục trao thưởng cho công ty xếp hạng khách hàng thân thiết cao nhất và điểm quảng bá ròng trong ngành.
Palo Alto Networks là gì
Đơn giản hóa và tăng cường bảo mật của bạn với kiến ​​trúc tập trung vào phòng ngừa của chúng tôi, dễ triển khai và vận hành trên mạng và hiệu quả đến không ngờ. Bất kể bạn cần bảo vệ ở đâu, Tường lửa Palo Alto Firewall PA-Series của chúng tôi đều được cấu trúc để cung cấp sự bảo vệ nhất quán cho toàn bộ chu vi mạng của bạn từ trụ sở chính và khuôn viên văn phòng, văn phòng chi nhánh và trung tâm dữ liệu cho lực lượng lao động và từ xa của bạn.

Tại sao bạn nên mua sản phẩm của Firewall Palo Alto Network?

Nền tảng vận hành bảo mật với tường lửa Palo Alto Networks cho phép bạn tự động hóa nhận dạng và thực thi mối đe dọa trên đám mây, mạng và điểm cuối của bạn.
  1. Giảm các bề mặt tấn công và ngăn chặn các mối đe dọa bằng cách bật ứng dụng một cách an toàn
  2. Cung cấp chính sách tự động, thời gian thực cho mọi môi trường
  3. Mở rộng bảo vệ cho các công nghệ mới và mạng ảo
  4. Sử dụng một hệ sinh thái chia sẻ mối đe dọa tình báo rộng lớn
  5. Giờ đây với Cortex để bảo mật liên tục mở, tích hợp, dựa trên AI
Tại sao bạn nên mua sản phẩm của Firewall Palo Alto Network

Các tính năng chính, hiệu suất và thông số kỹ thuật cho tất cả các tường lửa Palo Alto Networks.

Palo Alto datasheet

Bảng báo giá Firewall Palo Alto Networks chiết khấu từ nhà phân phối ở Việt nam

PA-7080 Base AC Hardware Bundle. Includes AC Chassis, 4xAC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards
#PAN-PA-7080-AC-SYS
List Price: $157,500.00

PA-7080 Base DC Hardware Bundle. Includes DC Chassis, 4xDC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards
#PAN-PA-7080-DC-SYS
List Price: $157,500.00

PA-7050 Base AC Hardware Bundle

PA-7050 Base AC Hardware Bundle. Includes AC Chassis, 4xAC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards
#PAN-PA-7050-AC-SYS
List Price: $131,300.00

PA-7050 Base DC Hardware Bundle. Includes DC Chassis, 4xDC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards
#PAN-PA-7050-DC-SYS
List Price: $131,300.00

Palo Alto Networks PA-5280 with redundant AC power supplies
#PAN-PA-5280-AC
List Price: $210,000.00

Palo Alto Networks PA-5280 with redundant DC power supplies
#PAN-PA-5280-DC
List Price: $210,000.00

Palo Alto Networks PA-5260 with redundant AC power supplies
#PAN-PA-5260-AC
List Price: $189,000.00

Palo Alto Networks PA-5260 with redundant DC power supplies
#PAN-PA-5260-DC
List Price: $189,000.00

Palo Alto Networks PA-5250 with redundant AC power supplies
#PAN-PA-5250-AC
List Price: $105,000.00

Palo Alto Networks PA-5250 with redundant DC power supplies
#PAN-PA-5250-DC
List Price: $105,000.00

Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies
#PAN-PA-5220-AC
List Price: $52,500.00

Palo Alto Networks PA-5220 with redundant DC power supplies
#PAN-PA-5220-DC
List Price: $52,500.00

Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies

Palo Alto Networks PA-3260 with redundant AC power supplies
#PAN-PA-3260
List Price: $37,800.00

Palo Alto Networks PA-3250 with redundant AC power supplies
#PAN-PA-3250
List Price: $26,300.00

Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies

Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies
#PAN-PA-3220
List Price: $18,900.00

Palo Alto Networks PA-850
#PAN-PA-850
List Price: $9,980.00

PA-850 - 1 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-850-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-850-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-850-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850), and DNS Security subscription (PAN-PA-850-DNS)
#850-TP-URL4-WF-BKLN-1YR
List Price: $19,380.00

PA-850 - 3 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-850-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-850-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-850-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-850-DNS-3YR)
#850-TP-URL4-WF-BKLN-3YR
List Price: $32,700.00

PA-850-HA Pair - 1 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-DNS-HA2)
#850-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2
List Price: $34,760.00

PA-850-HA Pair - 3 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-DNS-3YR-HA2)
#850-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2
List Price: $53,600.00

Palo Alto Networks PA-850

Palo Alto Networks PA-820
#PAN-PA-820
List Price: $4,730.00

PA-820 - 1 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-820-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-820-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-820-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820), and DNS Security subscription (PAN-PA-820-DNS)
#820-TP-URL4-WF-BKLN-1YR
List Price: $9,180.00

PA-820 - 3 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-820-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-820-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-820-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS-3YR)
#820-TP-URL4-WF-BKLN-3YR
List Price: $15,570.00

PA-820-HA Pair - 1 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-HA2)
#820-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2
List Price: $16,760.00

PA-820-HA Pair - 3 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-3YR-HA2)
#820-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2
List Price: $26,340.00

Palo Alto Networks PA-220R
#PAN-PA-220R
List Price: $3,050.00

Palo Alto Networks PA-220

Palo Alto Networks PA-220
#PAN-PA-220
List Price: $1,050.00

PA-220 - 1 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-220-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-220-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-220-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS)
#220-TP-URL4-WF-BKLN-1YR
List Price: $2,040.00

PA-220 - 3 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-220-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-220-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-220-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS-3YR)
#220-TP-URL4-WF-BKLN-3YR
List Price: $3,420.00

PA-220-HA Pair - 1 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-HA2)
#220-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2
List Price: $3,600.00

PA-220-HA Pair - 3 Year Bundle
Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-3YR-HA2)
#220-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2
List Price: $5,500.00

Các tin bài khác