Góc tư vấn công nghệ

So sánh loạt cấu hình Firewall WatchGuard cho lựa chọn tối ưu nhất

29/12/2019

So sánh các dòng sản phầm của Firewall WatchGuard​ giúp bạn có cái nhìn tổng thể đưa ra quyết định sáng suốt thông mình khi mua WatchGuard cho doanh nghiệp mình. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Intelligent Protection

Bảo vệ hiệu quả chống lại số lượng lớn các mối đe dọa đang phát triển ngày nay đòi hỏi nhiều dịch vụ làm việc thông minh với nhau. Ngăn chặn, phát hiện và phản ứng ngay lập tức trước các cuộc tấn công mạng bằng các chính sách tự động.

Simplified Management:

Quản lý bảo mật trên toàn tổ chức của bạn chưa bao giờ đơn giản hơn. Sử dụng các công cụ vượt trội để nhanh chóng và dễ dàng triển khai, định cấu hình và duy trì bảo mật của bạn với mức độ chi tiết mà bạn chọn.

Actionable Visiblity

Theo dõi và báo cáo về sức khỏe của cơ sở hạ tầng CNTT của bạn. Các công cụ hiển thị có thể thực hiện được cho phép bạn chủ động xác định các mối đe dọa, đồng thời cung cấp hành động khắc phục đối với các sự cố đã biết.

Cấu hình Firewall WatchGuard​ dành cho doanh nghiệp nhỏ

  Firebox T50/T50-W Firebox T70
Ideal For Small business, distributed enterprises, and MSSPs that need a powerful solution that can be quickly deployed in remote locations and centrally managed. Midsize businesses and distributed enterprises
Hardware
Model Upgradeable N/A N/A
Interfaces 7 Gb 8 Gb
Security
Application Proxies HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP-UDP, POP3, SIP, H.323 HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP-UDP, POP3, SIP, H.323
Intrusion Prevention (DOS, DDOS, PAD, port scanning, spoofing attacks, address space probes, and more)    
Wireless Models 802.11a/b/g/n/ac, WPA, WPA2, WEP, Wireless Guest Services N/A
User Authentication with transparent Windows authentication    
Performance
Firewall Throughput 1.2 Gbps 4 Gbps
VPN Throughput 270 Mbps 740 Mbps
AV Throughput 235 Mbps 1.2 Gbps
IPS Throughput 410 Mbps 1.5 Gbps
UTM Throughput 165 Mbps 1.1 Gbps
Concurrent Sessions* 300,000 800,000
VPN Tunnels
Branch Office VPN Tunnels 50 50
Mobile VPN with SSL/L2TP 50 60
Mobile VPN with IPSec 50 60
Cấu hình  Firewall WatchGuard​ dành cho doanh nghiệp nhỏ
Firebox T Series Firebox T35/ T35-W Firebox T55/ T55-W
THROUGHPUT  
Firewall 940 Mbps 1 Gbps
Firewall (IMIX) 480 Mbps 500 Mbps
VPN (UDP 1518) 560 Mbps 360 Mbps
VPN (IMIX) 96 Mbps 148 Mbps
Antivirus 325 Mbps 636 Mbps
IPS (fast/full scan) 573 / 300 Mbps 636 / 444 Mbps
UTM (fast/ full scan) 278 / 203 Mbps 523 / 378 Mbps
CAPACITY  
Interfaces 10/100/1000* 5 5
I/O interfaces 1 SRL/2 USB 1 SRL/2 USB
PoE ports 1 1
Concurrent connections 1.3 M 1.3 M
Concurrent connections (proxy) 135,000 135,000
New connections per second 6,800 9,500
VLANs 50 75
WSM licenses (incl) 0 0
TDR Host Sensors included 20 35
Authenticated users limit 200 200
VPN TUNNELS
Branch Office VPN 25 40
Mobile VPN 25 50

Cấu hình Firewall WatchGuard​ dành cho doanh nghiệp trung bình

  Firebox M200 Firebox M300
Performance
Firewall Throughput 3.2 Gbps 4.0 Gbps
VPN Throughput 1.2 Gbps 2.0 Gbps
AV Throughput 620 Mbps 1.2 Gbps
IPS Throughput 1.4 Gbps 2.5 Gbps
UTM Throughput 515 Mbps 800 Mbps
Interfaces 10/100/1000 8 8
I/O Interfaces 1 SRL/2 USB 1 SRL/2 USB
Concurrent connections (bi-directional) 1,700,000 3,300,000
New connections per second 20,000 48,000
VLANs 100 200
WSM licenses (incl) 4 4
Authenticated users limit Unrestricted Unrestricted
VPN Tunnels
Branch Office VPN 50 75
Mobile VPN IPSec 75 100
Mobile VPN SSL/L2TP 75 100
 Cấu hình Firewall WatchGuard​ dành cho doanh nghiệp trung bình
  Firebox M400 Firebox M500
Performance
Firewall Throughput 8 Gbps 8 Gbps
VPN Throughput 4.4 Gbps 5.3 Gbps
AV Throughput 2.5 Gbps 3.2 Gbps
IPS Throughput 4 Gbps 5.5 Gbps
UTM Throughput 1.4 Gbps 1.7 Gbps
Interfaces 10/100/1000* 6 + 2SFP 6 + 2SFP
I/O Interfaces 1 SRL/2 USB 1 SRL/2 USB
Concurrent connections (bi-directional) 3,800,000 9,200,000
New connections per second 84,000 95,000
VLANs 300 500
WSM licenses (incl) 4 4
Authenticated users limit Unrestricted Unrestricted
VPN Tunnels
Branch Office VPN 100 500
Mobile VPN IPSec 150 500
Mobile VPN SSL/L2TP 150 500
 Cấu hình Firewall WatchGuard​ M400
  Firebox M270 Firebox M370
Throughput
Firewall (UDP 1518) 4.9 Gbps 8 Gbps
Firewall (IMIX) 1.8 Gbps 4.7 Gbps
VPN (UDP 1518) 1.6 Gbps 4.6 Gbps
VPN (IMIX) 480 Mbps 1.4 Gbps
HTTPS (IPS enabled) 480 Mbps 800 Mbps
Gateway AntiVirus 2.1 Gbps 3.0 Gbps
IPS (fast/full scan) 2.3/0.9 Gbps 4.8/2.5 Gbps
UTM (fast/full scan) 1.6/0.8 Gbps 2.6/1.7 Gbps
Capacity
Interfaces 10/100/1000 8 8
I/O interfaces 1 serial/2 USB 1 serial/2 USB
Concurrent connections 2,000,000 3,300,000
Concurrent connections (proxy) 300,000 330,000
New connections per second 40,000 51,000
VLANs 100 200
WSM licenses (incl) 4 4
TDR Host Sensors included 60 150
Authenticated users limit 500 500
VPN Tunnels
Branch Office VPN 50 100
Mobile VPN 75 100
 Cấu hình Firewall WatchGuard​ M270
  Firebox M470 Firebox M570
Throughput
Firewall 19.6 Gbps 26.6 Gbps
Firewall (IMIX) 5.6 Gbps 7.6 Gbps
VPN (UDP 1518) 5.2 Gbps 5.8 Gbps
VPN (IMIX) 1.8 Gbps 2.0 Gbps
HTTPS (IPS enabled) 2.0 Gbps 3.4 Gbps
Antivirus 3.5 Gbps 5.4 Gbps
IPS (fast/full scan) 5.7/3.0 Gbps 8.0/4.8 Gbps
UTM (fast/ full scan) 3.1/2.1 Gbps 4.4/3.5 Gbps
Capacity
Interfaces 10/100/1000* 8 (optional modules available) 8 (optional modules available)
I/O interfaces 1 SRL/2 USB 1 SRL/2 USB
Concurrent connections 3,800,000 8,300,000
Concurrent connections (proxy) 310,000 710,000
New connections per second 82,000 115,000
VLANs 300 500
WSM licenses (incl) 4 4
TDR Host Sensors included 250 250
Authenticated users limit Unrestricted Unrestricted
VPN TUNNELS    
Branch Office VPN 250 500
Mobile VPN 250 500
 Cấu hình Firewall WatchGuard​ M370
  Firebox M570 Firebox M670
Throughput
Firewall 26.6 Gbps 34 Gbps
Firewall (IMIX) 7.6 Gbps 11.2 Gbps
VPN (UDP 1518) 5.8 Gbps 7.6 Gbps
VPN (IMIX) 2.0 Gbps 2.6 Gbps
HTTPS (IPS enabled) 3.4 Gbps 4.0 Gbps
Antivirus 5.4 Gbps 6.2 Gbps
IPS (fast/full scan) 8.0/4.8 Gbps 10.4/5.6 Gbps
UTM (fast/ full scan) 4.4/3.5 Gbps 5.4/4.2 Gbps
Capacity
Interfaces 10/100/1000* 8 (optional modules available) 8 (optional modules available)
I/O interfaces 1 SRL/2 USB 1 SRL/2 USB
Concurrent connections 8,300,000 8,500,000
Concurrent connections (proxy) 710,000 920,000
New connections per second 115,000 140,000
VLANs 500 750
WSM licenses (incl) 4 4
TDR Host Sensors included 250 250
Authenticated users limit Unrestricted Unrestricted
VPN TUNNELS    
Branch Office VPN 500 750
Mobile VPN 500 750
 
  Firebox M4600 Firebox M5600
Configuration: base + 4 x 10 Gb interfaces base + 4 x 10 Gb interfaces
Performance
Firewall Throughput 40 Gbps 60 Gbps
VPN Throughput 10 Gbps 10 Gbps
AV Throughput 9 Gbps 12 Gbps
IPS Throughput 13 Gbps 18 Gbps
UTM Throughput 8 Gbps 11 Gbps
Interfaces Installed 8 x 1G 8 x 1 Gb and 4 x 10 Gb
I/O Interfaces 1 serial/2 USB 2 serial/2 USB
Concurrent connections (bi-directional) 7.5 million 12.7 million
New connections per second 160,000 240,000
VLANs 1,000 Unlimited
Authenticated users limit Unrestricted Unrestricted
VPN Tunnels
Branch Office VPN 5,000 Unlimited
Mobile VPN IPSec 10,000 Unlimited
Mobile VPN SSL/L2TP 10,000 Unlimited

Các bài viết về Firewall WatchGuard bạn có thể quan tâm
Bạn cần thêm bất cứ thông tin gì về tường lửa Firewall WatchGuard, đừng ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số hotline hoặc truy cập website của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.
Các tin bài khác