Bộ thu phát không dây Modem Router WiFi Cisco Access Point Wireless WLAN Controller

Thế giới ngày nay là một thế giới di động. Một người sử dụng mang đến 4 thiết bị để làm việc như:  điện thoại thông minh + máy tính xách tay + máy tính bảng + một chiếc đồng hồ thông minh.

Điều này có nghĩa rằng tất cả các thiết bị cần thiết kết nối vào mạng WiFi. Bộ thu phát không dây Wifi Cisco, Cisco Acess Point, Controler Cisco : 3802I 3802E 2802I 2802E 1832I 1832E 1852I 1852E mạnh thu phát diện rộng, chuẩn ac cùng anten wifi chuyên dụng lắp đặt đơn giản với giá tốt nhất và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất

Các sản phẩm nổi bật Wireless Cisco

WiFi Wireless Cisco Access Point WLAN Controller
Cisco 1810 Access Point Cisco 2800 Access Point
Cisco 1810W Access Point Cisco 3800 Access Point
Cisco 1815 Access Point Cisco 4800 Access Point
Cisco 1830 Access Point Cisco 1560 Outdoor Access point
Cisco 1840 Access Point Cisco 1570 Outdoor Access Point
Cisco 1850 Access Point Cisco WLAN Controller
Cisco Catalyst 9100 WiFi 6 Access Point Cisco Catalyst IW6300 Series Access Point

Bộ phát không dây WiFi Cisco, Acess Point Controler Wireless Cisco

Lựa chọn cấu hình Cisco 1832, 1852, 2802, 3802 Access Point

WiFi Cisco Access Point - Wireless Cisco WLAN Controller
C9800-L-F-K9 C9800-L-C-K9
C9800-40-K9 C9800-80-K9
AIR-CT5508-25-K9 AIR-CT5520-K9
AIR-CT3504-K9 AIR-CT2504-5-K9
AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT2504-25-K9
C9130AXI-EWC-S C9130AXE-S
C9120AXI-EWC-S C9120AXE-S
C9120AXE-EWC-S C9120AXI-S
C9117AXI-EWC-S C9117AXI-S
C9115AXI-EWC-S C9115AXI-S
C9115AXE-EWC-S C9105AXW-S
AIR-AP3802I-S-K9C AIR-AP3802E-S-K9C
AIR-AP3802I-S-K9 AIR-AP3802E-S-K9
AIR-AP2802E-E-K9 AIR-AP2802I-E-K9
AIR-AP2802I-S-K9C AIR-AP2802E-S-K9C
AIR-AP2802I-S-K9 AIR-AP2802E-S-K9
AIR-AP1852I-S-K9 AIR-AP1852E-S-K9
AIR-AP1832I-S-K9 AIR-AP1815I-S-K9
AIR-OEAP1810-S-K9 AIR-AP1810W-S-K9
AIR-AP4800-S-K9 AIR-AP4800-S-K9C
AIR-CAP1552H-S-K9 AIR-AP1562I-S-K9
AIR-AP1572EAC-S-K9 IW-6300H-DCW-S-K9
IW-6300H-AC-S-K9 WAP321-E-K9
WAP371-E-K9 WAP361-E-K9
WAP571E-K9 WAP150-E-K9
AIR-PWRINJ6 LIC-CT3504-1A
LIC-C9800L-PERF LIC-C9800-DTLS-K9

Bộ phát wifi Cisco giúp giảm chi phí vận hành tổng thể bằng cách đơn giản hóa việc triển khai, vận hành và quản lý mạng. Bộ điều khiển LAN không dây của Cisco hiện cung cấp nhiều loại sản phẩm cho các nhu cầu khác nhau của các mạng khác nhau. Các sản phẩm chính của bộ điều khiển WLAN Cisco bao gồm Bộ điều khiển không dây Cisco 8500 Series, Bộ điều khiển không dây Cisco 5500 Series, Bộ điều khiển LAN không dây Cisco 4400 Series, Bộ điều khiển không dây Cisco 2500 Series, Bộ điều khiển LAN không dây Cisco 2100 Series, các loại Router wifi Cisco khác.

Các bài viết nổi bật về WiFi Cisco và Wireless Controller

>>> Xem thêm BST các thiết bị WiFi Cisco  Access Point, Controler Wireless Cisco của Netsystem bên dưới nhé:

C9130AXI-S

SKU: C9130AXI-S

C9124AXD-S

SKU: C9124AXD-S

C9124AXI-S

SKU: C9124AXI-S

C9800-40-K9

SKU: C9800-40-K9

C9800-80-K9

SKU: C9800-80-K9

AIR-CT5520-K9

SKU: AIR-CT5520-K9

C9130AXI-EWC-S

SKU: C9130AXI-EWC-S

C9130AXE-S

SKU: C9130AXE-S

C9120AXI-EWC-S

SKU: C9120AXI-EWC-S

C9120AXE-S

SKU: C9120AXE-S

C9120AXE-EWC-S

SKU: C9120AXE-EWC-S

C9120AXI-S

SKU: C9120AXI-S

C9117AXI-EWC-S

SKU: C9117AXI-EWC-S

C9117AXI-S

SKU: C9117AXI-S

C9115AXI-EWC-S

SKU: C9115AXI-EWC-S

C9115AXE-EWC-S

SKU: C9115AXE-EWC-S

C9115AXI-S

SKU: C9115AXI-S

C9105AXW-S

SKU: C9105AXW-S

AIR-AP3802I-S-K9C

SKU: AIR-AP3802I-S-K9C

AIR-AP3802E-S-K9C

SKU: AIR-AP3802E-S-K9C

AIR-AP2802I-S-K9C

SKU: AIR-AP2802I-S-K9C

AIR-AP2802E-S-K9C

SKU: AIR-AP2802E-S-K9C

AIR-OEAP1810-S-K9

SKU: AIR-OEAP1810-S-K9

AIR-AP1810W-S-K9

SKU: AIR-AP1810W-S-K9

AIR-AP4800-S-K9

SKU: AIR-AP4800-S-K9

AIR-AP4800-S-K9C

SKU: AIR-AP4800-S-K9C

AIR-CAP1552H-S-K9

SKU: AIR-CAP1552H-S-K9

AIR-AP1562I-S-K9

SKU: AIR-AP1562I-S-K9

AIR-AP1572EAC-S-K9

SKU: AIR-AP1572EAC-S-K9

IW-6300H-DCW-S-K9

SKU: IW-6300H-DCW-S-K9

IW-6300H-AC-S-K9

SKU: IW-6300H-AC-S-K9

LIC-C9800-DTLS-K9

SKU: LIC-C9800-DTLS-K9

LIC-C9800L-PERF

SKU: LIC-C9800L-PERF

C9800-L-F-K9

SKU: C9800-L-F-K9

C9800-L-C-K9

SKU: C9800-L-C-K9

AIR-PWRINJ6

SKU: AIR-PWRINJ6

LIC-CT3504-1A

SKU: LIC-CT3504-1A

Cisco AIR-AP1852E-E-K9

SKU: Cisco AIR-AP1852E-E-K9

Cisco AIR-LAP1252AG-A-K9

SKU: AIR-LAP1252AG-A-K9