C9120AXE-EWC-S

SKU:
C9120AXE-EWC-S
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9120AXE-EWC-S Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9120AXE-EWC-S Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point

C9120AXE-EWC-S
Mô tả Cisco Embedded Wireless Controller On C9
C9120AXE-EWC-S
Kiểu Wireless Access Point
Frequency Band 2.40 GHz
5 GHz
Wireless LAN Standard 802.11ax
Bluetooth Standard Bluetooth 5
Ethernet Technology 2.5 Gigabit Ethernet
USB Yes
Number of Network (RJ-45) Ports 1
Dòng Catalyst 9120
Wireless Transmission Speed 5.38 Gbit/s
Management Port Yes
MIMO Technology Yes
Beamforming Technology Yes
PoE PD Port Yes
Height 2"
Width 8.5"
Depth 8.5"
Product Series 9120
Product Model 9120AXE
Product Line Catalyst

Lựa chọn cấu hình Cisco Access Point - Cisco Wireless Controller WLAN

WiFi Cisco Controller
C9800-L-F-K9 C9800-L-C-K9
C9800-40-K9 C9800-80-K9
AIR-CT5508-25-K9 AIR-CT5520-K9
AIR-CT3504-K9 AIR-CT2504-5-K9
AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT2504-25-K9
C9130AXI-EWC-S C9130AXE-S
C9120AXI-EWC-S C9120AXE-S
C9120AXE-EWC-S C9120AXI-S
C9117AXI-EWC-S C9117AXI-S
C9115AXI-EWC-S C9115AXI-S
C9115AXE-EWC-S C9105AXW-S
AIR-AP3802I-S-K9C AIR-AP3802E-S-K9C
AIR-AP3802I-S-K9 AIR-AP3802E-S-K9
AIR-AP2802E-E-K9 AIR-AP2802I-E-K9
AIR-AP2802I-S-K9C AIR-AP2802E-S-K9C
AIR-AP2802I-S-K9 AIR-AP2802E-S-K9
AIR-AP1852I-S-K9 AIR-AP1852E-S-K9
AIR-AP1832I-S-K9 AIR-AP1815I-S-K9
AIR-OEAP1810-S-K9 AIR-AP1810W-S-K9
AIR-AP4800-S-K9 AIR-AP4800-S-K9C
AIR-CAP1552H-S-K9 AIR-AP1562I-S-K9
AIR-AP1572EAC-S-K9 IW-6300H-DCW-S-K9
IW-6300H-AC-S-K9 WAP321-E-K9
WAP371-E-K9 WAP361-E-K9
WAP571E-K9 WAP150-E-K9
AIR-PWRINJ6 LIC-CT3504-1A
LIC-C9800L-PERF LIC-C9800-DTLS-K9
Sản phẩm bạn quan tâm

C9130AXI-S

SKU: C9130AXI-S

C9124AXD-S

SKU: C9124AXD-S