C9120AXI-EWC-S

SKU:
C9120AXI-EWC-S
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9120AXI-EWC-S Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9120AXI-EWC-S Cisco Embedded Wireless Controller on C9120AX Access Point

C9120AXI-EWC-S
Mô tả Cisco Embedded Wireless Controller On Catalyst 9120
C9120AXI-EWC-S
Kiểu Wireless Access Point
Frequency Band 2.40 GHz
5 GHz
Wireless LAN Standard 802.11ax
Bluetooth Standard Bluetooth 5
Ethernet Technology 2.5 Gigabit Ethernet
USB Yes
Number of Network (RJ-45) Ports 1
Dòng Catalyst 9120
Wireless Transmission Speed 5.38 Gbit/s
Management Port Yes
MIMO Technology Yes
Beamforming Technology Yes
PoE PD Port Yes
Height 1.7"
Width 8.5"
Depth 8.5"
Product Series 9120
Product Model 9120AXI
Product Line Catalyst

Access point Cisco Catalyst 9120AX Series là thế hệ access point tiếp theo dành cho doanh nghiệp. Họ kiên cường, đảm bảo và thông minh.

Chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào mạng không dây của mình hơn bao giờ hết. Các thiết bị bổ sung kết nối với mạng hàng năm và access point Cisco Catalyst 9120AX Series sẽ cung cấp trải nghiệm liền mạch ở mọi nơi cho mọi người. Vượt xa tiêu chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ax), Dòng 9120AX cung cấp khả năng bảo mật tích hợp, khả năng phục hồi và tính linh hoạt trong hoạt động cũng như tăng cường trí tuệ mạng.

Mở rộng mạng dựa trên mục đích của Cisco và hoàn hảo cho các mạng ở mọi quy mô, Cisco Catalyst 9120AX Series đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của IoT trong khi hỗ trợ đầy đủ các cải tiến mới nhất và công nghệ mới. Không chỉ vậy, 9120AX Series còn dẫn đầu về hiệu suất, bảo mật và phân tích.

Access point Cisco Catalyst 9120AX Series, được ghép nối với Cisco DNA, là các sản phẩm cấp doanh nghiệp sẽ giải quyết các nhu cầu hiện tại và tương lai của bạn. Các access point này là bước đầu tiên trong quá trình cập nhật mạng của bạn để bạn có thể tận dụng tốt hơn tất cả các tính năng và lợi ích mà Wi-Fi 6 cung cấp.

Lựa chọn cấu hình Cisco Access Point - Cisco Wireless Controller WLAN

Cisco Catalyst 9120 Access Point
C9800-L-F-K9 C9800-L-C-K9
C9800-40-K9 C9800-80-K9
AIR-CT5508-25-K9 AIR-CT5520-K9
AIR-CT3504-K9 AIR-CT2504-5-K9
AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT2504-25-K9
C9130AXI-EWC-S C9130AXE-S
C9120AXI-EWC-S C9120AXE-S
C9120AXE-EWC-S C9120AXI-S
C9117AXI-EWC-S C9117AXI-S
C9115AXI-EWC-S C9115AXI-S
C9115AXE-EWC-S C9105AXW-S
AIR-AP3802I-S-K9C AIR-AP3802E-S-K9C
AIR-AP3802I-S-K9 AIR-AP3802E-S-K9
AIR-AP2802E-E-K9 AIR-AP2802I-E-K9
AIR-AP2802I-S-K9C AIR-AP2802E-S-K9C
AIR-AP2802I-S-K9 AIR-AP2802E-S-K9
AIR-AP1852I-S-K9 AIR-AP1852E-S-K9
AIR-AP1832I-S-K9 AIR-AP1815I-S-K9
AIR-OEAP1810-S-K9 AIR-AP1810W-S-K9
AIR-AP4800-S-K9 AIR-AP4800-S-K9C
AIR-CAP1552H-S-K9 AIR-AP1562I-S-K9
AIR-AP1572EAC-S-K9 IW-6300H-DCW-S-K9
IW-6300H-AC-S-K9 WAP321-E-K9
WAP371-E-K9 WAP361-E-K9
WAP571E-K9 WAP150-E-K9
AIR-PWRINJ6 LIC-CT3504-1A
LIC-C9800L-PERF LIC-C9800-DTLS-K9
Sản phẩm bạn quan tâm

C9130AXI-S

SKU: C9130AXI-S

C9124AXD-S

SKU: C9124AXD-S