C9120AXI-S

SKU:
C9120AXI-S
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9120AXI-S Cisco Catalyst 9120AX Access Point, internal antennas; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO, S Domain
Sản phẩm bạn quan tâm

C9800-40-K9

SKU: C9800-40-K9

C9800-80-K9

SKU: C9800-80-K9