C9130AXI-EWC-S

SKU:
C9130AXI-EWC-S
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9130AXI-EWC-S Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C9130AXI-EWC-S Cisco Embedded Wireless Controller on C9130AX Access Point

C9130AXI-EWC-S
Mô tả Cisco Embedded Wireless Controller On Catalyst 9130
C9130AXI-EWC-S
Kiểu Wireless Access Point
Frequency Band 2.40 GHz
5 GHz
Wireless LAN Standard 802.11ax
Bluetooth Standard Bluetooth 5
Ethernet Technology 5 Gigabit Ethernet
2.5 Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet
Fast Ethernet
USB Yes
Number of Network (RJ-45) Ports 1
Dòng Catalyst 9130
Wireless Transmission Speed 10 Gbit/s
Environmentally Friendly Yes
Management Port Yes
MIMO Technology Yes
Beamforming Technology Yes
PoE PD Port Yes
Height 1.9"
Width 8.9"
Depth 8.9"
Product Series 9130
Product Model 9130AX
Product Line Catalyst

Lựa chọn cấu hình Cisco Access Point - Cisco Wireless Controller WLAN

Cisco Catalyst 9130 Access Point
C9800-L-F-K9 C9800-L-C-K9
C9800-40-K9 C9800-80-K9
AIR-CT5508-25-K9 AIR-CT5520-K9
AIR-CT3504-K9 AIR-CT2504-5-K9
AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT2504-25-K9
C9130AXI-EWC-S C9130AXE-S
C9120AXI-EWC-S C9120AXE-S
C9120AXE-EWC-S C9120AXI-S
C9117AXI-EWC-S C9117AXI-S
C9115AXI-EWC-S C9115AXI-S
C9115AXE-EWC-S C9105AXW-S
AIR-AP3802I-S-K9C AIR-AP3802E-S-K9C
AIR-AP3802I-S-K9 AIR-AP3802E-S-K9
AIR-AP2802E-E-K9 AIR-AP2802I-E-K9
AIR-AP2802I-S-K9C AIR-AP2802E-S-K9C
AIR-AP2802I-S-K9 AIR-AP2802E-S-K9
AIR-AP1852I-S-K9 AIR-AP1852E-S-K9
AIR-AP1832I-S-K9 AIR-AP1815I-S-K9
AIR-OEAP1810-S-K9 AIR-AP1810W-S-K9
AIR-AP4800-S-K9 AIR-AP4800-S-K9C
AIR-CAP1552H-S-K9 AIR-AP1562I-S-K9
AIR-AP1572EAC-S-K9 IW-6300H-DCW-S-K9
IW-6300H-AC-S-K9 WAP321-E-K9
WAP371-E-K9 WAP361-E-K9
WAP571E-K9 WAP150-E-K9
AIR-PWRINJ6 LIC-CT3504-1A
LIC-C9800L-PERF LIC-C9800-DTLS-K9
Sản phẩm bạn quan tâm

C9130AXI-S

SKU: C9130AXI-S

C9124AXD-S

SKU: C9124AXD-S