Fiber Cleaver Blade, Electrodes

SKU:
CB
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Lưỡi dao Fiber Cleaver Blade - điện cực Electrodes of Fiber Optic Fusion Splicer
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Lưỡi dao cắt sợi quang Fiber Cleaver Blade - điện cực Electrodes of Fiber Optic Fusion Splicer

Hợp kim vonfram của các lưỡi dao cắt của chúng tôi đặc trưng cho độ chính xác cắt cao, mặt cắt mịn, góc cắt chính xác và tuổi thọ lâu dài. Cả chất lượng và tuổi thọ đều có thể so sánh với các sản phẩm cùng loại được sản xuất tại Nhật Bản. Nó là công cụ lý tưởng để cắt sợi quang silica, sợi đơn và sợi ruy-băng.
Lưỡi dao cắt sợi quang Fiber Cleaver Blade FUJIKURA,SUMITOMO

Đặc trưng:

 • Thời gian tồn tại lâu dài
 • Cắt chính xác cao
 • Định vị chính xác 

Thông tin đặt hàng:

CB-01 Applicable brand: FUJIKURA
 • Model: CT-04, CT-04B, CT-03HT-06, CT-07, CT-80B, CT-100B, CT-103, CT-04, CT-107
 • Blade positions: 12
 • Blade life: 36,000 fibers
CB-11 Applicable brand: FUJIKURA, ILSINTECH, INNO
 • Model: CT-20, CT-30, CI-01, CI-02, CI-03, CI-05, VF-77, VF-78
 • Blade positions: 16
 • Blade life: 48,000 fibers
CB-02 Applicable brand: SUMITOMO, ERICSSON
 • Model: FC-6S, FC-6S-C, FC-6M, FC-6M-C, FCP-22, FCP-25, FCH-3, FCH-9, FCH-12
 • Blade positions: 12
 • Blade life: 36,000 fibers
CB-03 Applicable brand: FURUKAWA
 • Model: S321, S323, S324, S325, S325A, S391
 • Blade positions: 16
 • Blade life: 48,000 fibers
EL-02 Electrodes Sumitomo electrode, for Type-39, 81C Fusion Splicer
EL-01 (SFM-50/60) Electrodes Fujikura electrode, for 50S/60S/62S/62C/70S/80S/80C Fusion Splicer
EL-31 (FSM-12S) Electrodes Fujikura electrode, for 12S/21S/22S Fusion Splicer
EL-41 Electrodes Fujikura electrode, for  41S/37S/38S/27S/28S/87C/87S Fusion Splicer
C-09/10 Electrodes Comway electrode, for C6/C8/C9/C10 Fusion Splicer
CB-02 Cleaver Blade Applicable brand: SUMITOMO, ERICSSON
Model: FC-6S, FC-6S-C, FC-6M, FC-6M-C, FCP-22, FCP-25, FCH-3, FCH-9, FCH-12
Blade positions: 12
Blade life: 36,000 fibers
 CB-11 Cleaver Blade Applicable brand: FUJIKURA, ILSINTECH, INNO
Model: CT-20, CT-30, CI-01, CI-02, CI-03, CI-05, VF-77, VF-78
Blade positions: 16
Blade life: 48,000 fibers

Điện cực Electrodes of Fiber Optic Fusion Splicer

EL-01 Applicable brand: FUJIKURA
 • Model: FSM-17S/17R, FSM-18S/18R, FSM-50S/50R, FSM-60S/60R
EL-11 Applicable brand: FUJIKURA
 • Model: FSM-20S, FSM-30S, FSM-40S
EL-21 Applicable brand: FUJIKURA
 • Model: FSM-16S/R, FSM-20R, FSM-30R
EL-02 Applicable brand: SUMITOMO
 • Model: Type-39, Type-66
EL-12 Applicable brand: SUMITOMO
 • Model:Type-37, Type-37HSB
EL-22 Applicable brand: SUMITOMO
 • Model: Type-35, Type-35SE, Type-36
EL-32 Applicable brand: SUMITOMO
 • Model: Type-65
EL-42 Applicable brand: SUMITOMO
 • Model: Type-62, Type-63
EL-52 Applicable brand: SUMITOMO
 • Model: Type-25S, Type-25U, Type-25M
EL-03 Applicable brand: FURUKAWA
 • Model: S-174
EL-13 Applicable brand: FURUKAWA
 • Model: S-175, S-176, S175V2000, S182A, S182K, S182PM, S182PM-H, S198A, S176CR, S176LP, S177A, S-198
EL-23 Applicable brand: FURUKAWA
 • Model: S199S, S199M
EL-04 Applicable brand: DVP
 • Model: DVP730, DVP750, DVP720
EL-05 Applicable brand: JILONG
 • Model: KL-260, KL-280, KL300, KL300T
EL-06 Applicable brand: ERICSSON
 • Model: FSU-925, FSU-975, FSU-995, RSU-08, RSU-12
EL-16 Applicable brand: ERICSSON
 • Model: Ribbon
EL-26 Applicable brand: ERICSSON
 • Model: FSU-15
EL-07 Applicable brand: ILSINTECH
 • Model: S1
EL-08 Applicable brand: INNO
 • Model: IFS-10
Điện cực Electrodes of Fiber Optic Fusion Splicer
EL-02 Electrodes Sumitomo electrode, for Type-39, 81C Fusion Splicer
EL-01 (SFM-50/60) Electrodes Fujikura electrode, for 50S/60S/62S/62C/70S/80S/80C Fusion Splicer
EL-31 (FSM-12S) Electrodes Fujikura electrode, for 12S/21S/22S Fusion Splicer
EL-41 Electrodes Fujikura electrode, for  41S/37S/38S/27S/28S/87C/87S Fusion Splicer
C-09/10 Electrodes Comway electrode, for C6/C8/C9/C10 Fusion Splicer
CB-02 Cleaver Blade Applicable brand: SUMITOMO, ERICSSON
Model: FC-6S, FC-6S-C, FC-6M, FC-6M-C, FCP-22, FCP-25, FCH-3, FCH-9, FCH-12
Blade positions: 12
Blade life: 36,000 fibers
 CB-11 Cleaver Blade Applicable brand: FUJIKURA, ILSINTECH, INNO
Model: CT-20, CT-30, CI-01, CI-02, CI-03, CI-05, VF-77, VF-78
Blade positions: 16
Blade life: 48,000 fibers
Sản phẩm bạn quan tâm