C8300-2N2S-6T

SKU:
C8300-2N2S-6T
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C8300-2N2S-6T C8300 2RU w/ 1G WAN (2 SM and 2 NIM slots, and 6 x 1-Gigabit Ethernet ports)
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C8300-2N2S-6T C8300 2RU w/ 1G WAN (2 SM and 2 NIM slots, and 6 x 1-Gigabit Ethernet ports)

Mô tả 10G port 1G port Slots Memory (DRAM) Storage (M.2 SSD)
C8300-2N2S-6T C8300 2RU w/ 1G WAN
(2 SM and 2 NIM slots, and
6 x 1-Gigabit Ethernet ports)
- 6 2 SM
2 NIM
1 PIM
8 GB 16 GB
C8300-2N2S-6T

Các bài viết nỏi bật về Cisco Catalyst 8500 Edge Platform Series

 Cisco Catalyst 8300 - Router 8500 Series cung cấp nhiều hơn một bộ định tuyến

Mô tả Giá List
C8300-2N2S-6T Cisco Catalyst C8300-2N2S-6T Router $15,052.50
C8300-1N1S-6T Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T Router $11,038.50
C8300-1N1S-4T2X Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T2X Router $15,052.50
C8300-2N2S-4T2X Cisco Catalyst C8300-2N2S-4T2X Router $19,066.50
C8500-12X Cisco Catalyst 8500-12X Edge Platform $86,973.35
C8500-12X4QC Cisco Catalyst 8500-12X4QC Edge Platform $134,188.02
Sản phẩm bạn quan tâm

C8200L-1N-4T

SKU: C8200L-1N-4T

C8200-1N-4T

SKU: C8200-1N-4T