WS-C2960X-24PD-L

SKU:
WS-C2960X-24PD-L
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP

Cisco SFP+

SKU: SFPEX SFP+