Juniper SRX4200-CS-BUN-1

SKU:
SRX4200-CS-BUN-1
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
1 Year Subscription for AppSecure, IDP, EWF, AV and Anti-spam service on SRX4200
Thông số kỹ thuật sản phẩm

1 Year Subscription for AppSecure, IDP, EWF, AV and Anti-spam service on SRX4200 ​✅ License Juniper SRX4200-CS-BUN-1

License Juniper SRX4200-CS-BUN-1
SRX4200-SYS-JB-AC SRX4200 Services Gateway includes hardware (8x10GbE, two AC PSUs, four fan trays, cables, and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS)
SRX4200-SYS-JB-DC SRX4200 Services Gateway includes hardware (8x10GbE, two DC PSUs, four fan trays, cables, and RMK) and Junos Software Base (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS)
SRX4200-SYS-JE-AC SRX4200 Services Gateway includes hardware (8x10GbE, two AC PSUs, four fan trays, cables, and RMK) and Junos Software Enhanced (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and application security)
SRX4200-SYS-JE-DC SRX4200 Services Gateway includes hardware (8x10GbE, two DC PSU, four fan trays, cables, and RMK) and Junos Software Enhanced (firewall, NAT, IPSec, routing, MPLS and application security)
SRX4200-CS-BUN-1 1 Year Subscription for AppSecure, IDP, EWF, AV and Anti-spam service on SRX4200
SRX4200-CS-BUN-3 3 Year Subscription for AppSecure, IDP, EWF, AV and Anti-spam service on SRX4200
Sản phẩm bạn quan tâm