Cisco ISR4351-VSEC/K9

SKU:
ISR4351-VSEC/K9
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco ISR4351-VSEC/K9 Cisco ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Cisco ISR4351-VSEC/K9 Cisco ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64

Mô tả cấu hình Giá list hãng
ISR4351/K9 Cisco ISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) $9,128.00
ISR4351-AXV/K9 Cisco ISR 4351 AXV Bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC License $17,962.65
ISR4351-AX/K9 Cisco ISR 4351 AX Bundle w/ APP,SEC lic $13,455.75
ISR4351-VSEC/K9 Cisco ISR 4351 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64 $16,744.77
ISR4351-SEC/K9 Cisco ISR 4351 Sec bundle w/SEC license $10,536.75
ISR4351-V/K9 Cisco ISR 4351 UC Bundle, PVDM4-64, UC License $14,190.00

Lựa chọn cấu hình Cisco Router ISR phù hợp với doanh nghiệp

 Router Cisco
ISR4431/K9 ISR4451-X/K9
ISR4431-SEC/K9 ISR4451-X-SEC/K9
ISR4431-VSEC/K9 ISR4451-X-VSEC/K9
ISR4431-V/K9 ISR4451-X-V/K9
ISR4431-AX/K9 ISR4451-X-AX/K9
ISR4431-AXV/K9 ISR4451-X-AXV/K9
ISR4331/K9 ISR4351/K9
ISR4331-AX/K9 ISR4351-AXV/K9
ISR4331-SEC/K9 ISR4351-AX/K9
ISR4331-V/K9 ISR4351-VSEC/K9
ISR4331-AXV/K9 ISR4351-SEC/K9
ISR4331-VSEC/K9 ISR4351-V/K9
ISR4321/K9 ISR4221/K9
ISR4321-SEC/K9 ISR4221-SEC/K9
ISR4321-V/K9 ISR4461/K9
Sản phẩm bạn quan tâm

C8200L-1N-4T

SKU: C8200L-1N-4T

C8200-1N-4T

SKU: C8200-1N-4T