C1000-24FP-4G-L

SKU:
C1000-24FP-4G-L
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP
Thông số kỹ thuật sản phẩm

C1000-24FP-4G-L Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP​

C1000-24FP-4G-L
Cisco C1000 Switch Price Giá ($)  Cấu hình mô tả sản phẩm Catalyst C1000 series
C1000-24T-4X-L $2,774 Cisco 1000 24 port GE, 4x10G SFP
C1000-24T-4G-L $1,270 Cisco 1000 24port GE, 4x1G SFP
C1000-24P-4X-L $3,070 Cisco 1000 24 port GE, POE, 4 x 10G SFP
C1000-24P-4G-L $2,120 Cisco 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
C1000-24FP-4X-L $4,825 Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP
C1000-24FP-4G-L $3,355 Cisco 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco Catalyst C1000 series

Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP

Cisco SFP+

SKU: SFPEX SFP+