C1000FE-48P-4G-L

SKU:
C1000FE-48P-4G-L
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
Thông số kỹ thuật sản phẩm

48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks Cisco C1000FE-48P-4G-L Switch

Mô tả Catalyst 1000 48 PoE Fe 2X1G SFP 2X1G
Kiểu Ethernet Switch
Manageable Yes
Number of Power Supplies Installed 1
Ethernet Technology Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Number of Total Expansion Slots 4
Product Family Catalyst 1000
Stack Port Yes
Media Type Supported Optical Fiber
Twisted Pair
Số cổng 48
PoE (RJ-45) Port Yes
Expansion Slot Type SFP (mini-GBIC)
Form Factor Rack-mountable
Network Technology 10/100Base-T
1000Base-T
1000Base-X
Power Consumption 48.09 W
Input Voltage 120 V AC
230 V AC
Power Source Power Supply
Layer Supported 2
Compatible Rack Unit 1U
Number of SFP Slots 4
Modular Yes
Uplink Port Yes
Shared SFP Slot Yes
Port / Expansion Slot Details 48 x Fast Ethernet PoE+
2 x Gigabit Ethernet TP/SFP Combo
2 x Gigabit Ethernet Expansion Slot
PoE Budget 370 W
Cao 1.7"
Rộng 17.5"
Sâu 13.8"
Cisco Series 1000
C1000FE-48P-4G-L
Dòng chuyển mạch Catalyst
Cisco C1000FE-48P-4G-L Switch
Cisco Catalyst 1000FE Series Switches
Cisco Switch C1000FE-24T-4G-L Catalyst 1000 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
Cisco Switch C1000FE-24P-4G-L Catalyst 1000 24x 10/100 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
Cisco Switch C1000FE-48T-4G-L Catalyst 1000 48x 10/100 Ethernet ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks
Cisco Switch C1000FE-48P-4G-L Catalyst 1000 48x 10/100 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks and 2x 1G SFP uplinks

✅ Tìm hiểu tài liệu thông số kỹ thuật mô tả cấu hình Switch Cisco Catalyst C1000FE series

Cisco công bố ngày bán và ngày kết thúc vòng đời cho các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Switch 2960 Plus. Ngày cuối cùng để đặt hàng các sản phẩm bị ảnh hưởng là ngày 31 tháng 10 năm 2021. Quý Khách hàng có hợp đồng dịch vụ đang hoạt động sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật của Cisco (TAC) như được thể hiện trong bảng EOL này. Bảng dưới đây mô tả các mã và sản phẩm ngày cuối cùng của các sản phẩm bị ảnh hưởng. Liệt kê mã sản phẩm thay thế mới  sp bị ảnh hưởng bởi thông báo của hãng Cisco. Đối với khách hàng có hợp đồng dịch vụ và hỗ trợ đang hoạt động và trả phí, sẽ được hỗ trợ theo các điều kiện và điều khoản của hợp đồng dịch vụ của khách hàng.
Sản phẩm mới thay thế cho thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C2960 + Plus Series là dòng C1000FE
End-of-Sale mã ngừng SX Mô tả mã EOL Sản phẩm mới thay thế Mô tả mã Replacement thay mới
WS-C2960+24LC-L++ Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base C1000-24P-4G-L Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
WS-C2960+24LC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite C1000-24P-4G-L Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
WS-C2960+24LC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite C1000FE-24P-4G-L Catalyst 1000 24 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1G combo
WS-C2960+24LC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Lite C1000FE-24P-4G-L Catalyst 1000 24 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1G combo
WS-C2960+24PC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base C1000-24FP-4G-L Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP
WS-C2960+24PC-L++ Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base C1000-24FP-4G-L Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP
WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite C1000-24FP-4G-L Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP
WS-C2960+24PC-S++ Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite C1000-24FP-4G-L Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x1G SFP
WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base C1000-24T-4G-L Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP
WS-C2960+24TC-L++ Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base C1000-24T-4G-L Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP
WS-C2960+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite C1000-24T-4G-L Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP
WS-C2960+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite C1000FE-24T-4G-L Catalyst 1000 24 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo
WS-C2960+24TC-S++ Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite C1000-24T-4G-L Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP
WS-C2960+24TC-S++ Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite C1000FE-24T-4G-L Catalyst 1000 24 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo
WS-C2960+48PST-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base C1000-48P-4G-L Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
WS-C2960+48PST-L++ Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base C1000-48P-4G-L Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
WS-C2960+48PST-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite C1000-48P-4G-L Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
WS-C2960+48PST-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite C1000FE-48P-4G-L Catalyst 1000 48 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1G combo
WS-C2960+48PST-S++ Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite C1000-48P-4G-L Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP
WS-C2960+48PST-S++ Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite C1000FE-48P-4G-L Catalyst 1000 48 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1G combo
WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base C1000-48T-4G-L Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP
WS-C2960+48TC-L++ Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base C1000-48T-4G-L Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP
WS-C2960+48TC-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite C1000-48T-4G-L Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP
WS-C2960+48TC-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite C1000FE-48T-4G-L Catalyst 1000 48 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo
WS-C2960+48TC-S++ Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite C1000-48T-4G-L Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP
WS-C2960+48TC-S++ Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite C1000FE-48T-4G-L Catalyst 1000 48 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo

 Những câu hỏi thường gặp mà bạn cần biết về Cisco Catalyst 1000 Series

Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco SFP

SKU: SFPEX SFP

Cisco SFP+

SKU: SFPEX SFP+