Cisco C9407R

Cisco C9407R 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9407R
Mô tả ngắn
Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Core Switch Cisco C9407R Catalyst 9400 Series 7 slot chassis

Model: C9407R - Cisco Switch Catalyst 9400
Detail: Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
List Price: US$5,580.00
Core Switch Cisco C9407R Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
Sản phẩm bạn quan tâm

Cisco C9200-24T-E

P/N: C9200-24T-E
$1-$2,480

Cisco C9200-24P-E

P/N: C9200-24P-E
$1-$3,080