Cisco C9407R

SKU:
C9407R
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Core Switch Cisco C9407R Catalyst 9400 Series 7 slot chassis

Model: C9407R - Cisco Switch Catalyst 9400
Detail: Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
List Price: US$5,580.00
Core Switch Cisco C9407R Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
Sản phẩm bạn quan tâm