N9K-C93128TX

SKU:
N9K-C93128TX
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
N9K-C93128TX Nexus 9300 with 96p 100M/1/10G-T and 8p 40G QSFP
Sản phẩm bạn quan tâm

N9K-C92300YC

SKU: N9K-C92300YC

N9K-C93216TC-FX2

SKU: N9K-C93216TC-FX2