Thông số kỹ thuật sản phẩm

MX40 | MX40BASE-T | MX40-T-AC | MX40-T-DC | Router Juniper MX40 series

MX40 datasheet
Bộ định tuyến MX40 3D Universal Edge nhỏ gọn, nhanh nhẹn và đầy đủ tính năng phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời được tối ưu hóa cho các cơ sở hạn chế về không gian và điện năng. Nó được trang bị các cổng 10GbE tích hợp và khe cắm Thẻ giao diện mô-đun (MIC) cho phép kết nối mạng linh hoạt và một khe cắm MS-MIC để hỗ trợ dịch vụ chuyên dụng.

Router Juniper MX40 cũng có thể nâng cấp phần mềm để cung cấp thông lượng 80 Gbps, tăng mật độ cổng và các dịch vụ. Phương pháp bảo vệ đầu tư này cho phép khách hàng tăng quy mô băng thông, thuê bao và dịch vụ khi cần thiết, đồng thời giảm thiểu chi phí trả trước.
 
MX40 | MX40BASE-T | MX40-T-AC | MX40-T-DC | Router Juniper MX40 series
MX40 MX10
Rack units 2 2
Systems per rack 24 24
Slots 2 fixed 10GbE + 3 MIC slots2 3 MIC slots3
Per slot capacity 20 Gbps 20 Gbps
System throughput7 120 Gbps 80 Gbps
PDH Yes Yes
Sonet/SDH Yes Yes
Maximum 1GbE 60 40
Maximum 10GbE 4 1
Maximum 40GbE NA NA
Maximum 100GbE NA NA
10GbE DWDM NA NA
100GbE DWDM NA NA
Layout MX40 MX10
System capacity 80 Gbps 80 Gbps
Slot orientation Horizontal Horizontal
Mounting Front or center Front or center
Physical Specification
Dimensions (W x H x D) 17.5 x 3.5 x 23.46 in (44.5 x 8.9 x 59.6 cm)
Weight fully loaded 30 lb/13.7 kg 30 lb/13.7 kg
Weight unloaded N/A N/A
Routing Engine
Default memory 8 MB boot flash; 4 GB on NAND flash storage; 2 GB of DDR2 RAM
Number of cores 1 core 1 core
Redundancy
Components Power supplies and fans Power supplies and fans
Power MX40 MX10
Power input [AC] 100 to 240 V AC 100 to 240 V AC
Power input [DC] -40 to -72 V DC -40 to -72 V DC
Typical power draw (AC) 365 W 365 W
Typical power draw (DC) 310 W 310 W
Environmental
Air flow Side to side Side to side
Operating temperature 32°-104°F 32°-104°F
(0°- 40°C) (0°- 40°C)
Operating humidity 5% to 90% 5% to 90%
Operating altitude 13,000 ft (4,000 m) 13,000 ft (4,000 m)

So sánh Juniper Router MX40 với MX80, MX10, MX5

MX5 3D Universal Edge Router MX10 3D Universal Edge Router
Bộ định tuyến 20-Gbps nhỏ gọn có thể nâng cấp phần mềm thông qua dung lượng hệ thống 80 Gbps; lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng. Bộ định tuyến nhỏ gọn 40-Gbps có thể nâng cấp phần mềm thông qua dung lượng hệ thống 80 Gbps; lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng.
MX40 3D Universal Edge Router MX80 3D Universal Edge Router
Bộ định tuyến nhỏ gọn 60-Gbps có thể nâng cấp phần mềm thông qua dung lượng hệ thống 80 Gbps; lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng Bộ định tuyến 80-Gbps nhỏ gọn lý tưởng cho các ứng dụng doanh nghiệp cũng như các cơ sở cung cấp dịch vụ hạn chế về không gian và điện năng.

Lựa chọn mã Juniper Router nổi bật

Router Juniper MX Series
Router Juniper MX5 Router Juniper MX10
Juniper MX40 Router Juniper MX80
Router Juniper MX104 Router Juniper MX150
Router Juniper MX204 Router Juniper MX240
Router Juniper MX480 Router Juniper MX960
 
Sản phẩm bạn quan tâm