Cisco C9300-24P-A

Cisco C9300-24P-A 88 4.5
Rating 88 votes
Price:
P/N:
C9300-24P-A
Mô tả ngắn
Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage
Thông số kỹ thuật sản phẩm

Switch Cisco C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage

Model: C9300-24P-A - Cisco Switch Catalyst 9300
Detail: Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage
List Price: US$5,955.00
Switch Cisco C9300-24P-A Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage
Sản phẩm bạn quan tâm