C9300X-NM-8Y

SKU:
C9300X-NM-8Y
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
C9300X-NM-8Y Catalyst 9300 8 x 25G/10G/1G multi-rate SFP Network Module
Sản phẩm bạn quan tâm

PWR-C1-1900WAC-UP

SKU: PWR-C1-1900WAC-UP

PWR-C1-1100WAC-UP

SKU: PWR-C1-1100WAC-UP