Polycom HDX8000

SKU:
HDX8000
(GIÁ BÁN có thể liên tục thay đổi không báo trước)
Polycom HDX8000 medium-sized conference room remote video conference terminal system 12 times zoom camera
Sản phẩm bạn quan tâm